Българо-швейцарска фирма ще прави предпроектното проучване за газовия хъб

Предложената цена от 2.3 млн. лв. е под прогнозната

Българо-швейцарска фирма ще прави предпроектното проучване за газовия хъб

Българо-швейцарското дружество ДЗЗД "АФ-ЕМГ Консулт" е избрано да извърши продпроектното проучване за изграждането на газов хъб край Варна, свиден проект на премиера Бойко Борисов. Проучването трябва да отговори колко ще струва подобен проект, как може да се финансира, ще бъде ли рентабилен, откъде ще се захранва с газ и каква трябва да е правната му регулация.

Девет консорциума подадоха оферти в конкурса, но четирима от кандидатите са отстранени заради непокриване на изискванията или други нередности.

Така от допуснатите петима най-висока оценка на техническото и ценово предложения е получила ДЗЗД "АФ-ЕМГ Консулт", сочи решение на държавния газов оператор "Булгартрансгаз", който е възложител на поръчката.

Дружеството е създадено специално за поръчката дни преди крайния срок за подаване на офертите. Негови собственици са българската консултантска фирма "ЕМГ Консулт" ЕООД, която е на Михаил Генов, и швейцарската "АФ Консулт" ООД, представлявана у нас от Никола Битрак.

ДЗЗД "АФ-ЕМГ Консулт" е класирано на първо място с предложена цена от 2 327 437.70 лв. без ДДС, което е под прогнозната за 1.8 млн. евро без ДДС, обявена в процедурата. Две от отпадналите оферти са-скъпи, а две са по-евтини.

Консорциумът ще се ползва от опита на швейцарското дружество, което е извършвало предпроектно проучване за 100-километров дълбоководен газопровод в Нигерия, както и проучване за интерконектор Гърция – Македония и ТЕЦ "Бенин сити".

Спечелилият кандидат ще има 170 дни, за да изработи предпроектното проучване, което трябва да даде живот на правителствената концепция за изграждането на газоразпределителния център край Варна, който да се захранва със суровина от различни източници и да извършва газова търговия.

Решението за класацията може да се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията от останалите кандидати.

Кои са другите претенденти

На второ място е била класирана офертата на консорциум между италианската "Трактебел Инженеринг" ООД, "Прайсуотърхаускупърс България" ЕООД и "България Инженеринг" ЕАД, който също е специално създаден за целта. Неговото ценово предложение е било за 1 901 067 лв. без ДДС. Представеният опит е свързан с подобни проучвания за свързващ газопровод Малта – Сицилия, за модернизиране на компресорна станция и ПГХ Серняно, Италия, както и за моделиране на моделиране на газопреносна мрежа високо налягане на турската държавна компания "Боташ".

Трето е останало ДЗЗД "Химкомплект Балкан" – обединение между софийските "Химкомплект-Инженеринг" и "Инфрапроект Консулт" ЕООД с цена от 2 112 300 лв. без ДДС.

Предпоследно в класацията е обединението "Газов Хъб Балкан", което също е създадено специално за поръчката. В него влизат "Химремонтстрой" АД, НПВО "НГС-Оргпроектикономика", "Еф Си Джи Поввик" ЕАД и "Си Ем Ес Камерън Маккена Набаро Олсуанг ЛЛП- клон България/Дънкан Уестън". Представеният от консорциума опит е свързан с руски газови проекти – магистралния газопровод "Ухта - Торожок 2" и компресорната станция за изчистен компресиран природен газ "Ново-уренгойский". Неговата цена и втората най-висока - 2 540 623 лв. безз ДДС.

Последна в класацията е и най-скъпата оферта от 1.399 млн. евро без ДДС, подадена от германското дружество "ПСЕ Инженеринг" ООД, което е работило по анализи за Торенското газово съоръжение и тръбопроводи.

Още при отварянето на офертите заради нередности е бил отстранен участникът ДЗЗД "Газтек-МГУ". "Газтек" е печелило редица други проекти на "Булгартрансгаз", но този път дори не е допуснато до разглеждане на офертата.

Другите отстранени са "Юройл Индъстриъл енд Трейд Ко. Лимитид", което е работило по провалилия се руски проект за строежа на газопровода "Южен поток" – за тръбата на територията на Унгария, обединението между "Роланд Бергер" и "Унипер Технолоджис", както и ДЗЗД "Риск-ИСС", сформирано между популярния в ядрената енергетика подизпълнител "Риск Инженеринг" и испанската "Инспесион и Контрол де Калидат Ингениерос".

Какво трябва да свърши ДЗЗД "АФ-ЕМГ Консулт"

Целта на предпроектното проучване е да оцени в детайли търговската и техническата жизнеспособност на проекта, да определи точния бизнес модел, да оцени рисковете от изпълнението му и да предложи стратегия за управлението на тези рискове. Анализите също така трябва да определят финализирането на регулаторната рамка на хъба и структурата на неговото финансиране.

Изпълнителят на поръчката трябва да анализира целевите пазари и да разгледа сценариите за търсене и предлагане на природен газ. Друга негова задача е да проучи подробно основните технически аспекти на проекта и да изготви предварителна екологична и социална оценка.

"Булгартрансгаз" иска да се проучат подробно най-малко три инфраструктурни варианта за маршрут, но това може и да се промени предвид ранния стадий на планиране на хяба, става ясно от съобщението на дружеството.

Трябва да се анализират северен и южен вариант, с различни опции за допълнителен капацитет на вход (15.75 млрд. куб. м годишно или 31.5 млрд. куб. м годишно) и западен маршрут с предвиден допълнителен капацитет от 15.75 млрд. куб. м. Предвидените за проучване маршрути са съгласувани с Изпълнителната агенция иновации и мрежи на ЕС, която съфинансира предварителните анализи.

В рамките на поръчката ще се проучат подходящите бизнес модели, като се оценят различните модели на публично-частно партньорство и структурирането на собствеността. Това ще се базира на оценка на проектните приходи (обем, тарифи) и разходи. Изпълнителят на анализите трябва да даде и препоръки за ролите и отговорностите на "Булгартрансгаз“ и потенциалните партньори по проекта, с цел осигуряване на най-ефективна и рентабилна структура.

Предпроектното проучване трябва също така ще оцени рисковете пред проекта и ще даде препоръки по отношение на търговските, регулаторните, техническите, инженеринговите, социалните и проектни рискове.

Трябва да се препоръча и жизнеспособна финансова структура за хъба, като вземе предвид бизнес модела и модела на собствеността, както и мерките за намаляване на рисковете. Газовата компания очаква препоръки за най-ефективната по отношение на разходите структура, включително налични публични финансови инструменти на ЕС;

Изпълнителят на поръчката трябва и да разработи подробна пътна карта по изпълнение на проекта, включваща всички бъдещи проектни фази до датата на пуск в търговска експлоатация.

От резултатите в предпроектното проучване зависи окончателното инвестиционно решение за реализирането на проекта.

При вземането на такова ще се формулират последващите фази за реализацията му до датата на търговска експлоатация и да разработи подробна финансова структура, която да обсъди с международни финансови институции и с инвеститори от частния сектор.

Възлаганите сега анализи ще позволят определянето на окончателните параметри на проекта (като дължина, диаметър, налягане и необходимо наземно оборудване и т.н.) и ще служат като основа за последващи дейности, свързани с проектиране и строителство, посочват от "Булгартрансгаз".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес