Българската "Европа 2020" ще е дело на народа и негова "собственост"

Българската "Европа 2020" ще е дело на народа и негова "собственост"

Българската позиция по европейската програма за растеж "Европа 2020" ще бъде формирана с дълго обсъждане, разпалено чрез представянето на първоначален провокативен проектодокумент, разясни министърът по усвояването на европейските средства Томислав Дончев в четвъртък.

Моделът е взаимстван от практиката в американските фирми, в които стратегиите за фирмено развитие се обсъждат по година и половина на всички нива в компанията. Дончев обясни, че след представянето на първоначален провокативен вариант с по-голям обем цели, ще започне неговото широко обсъждане, след което пак ще се върне в Министерския съвет. След това пък движението надолу може да бъде повторено. По думите му във формирането на такъв документ трябва да бъде ангажирано цялото българско общество.

"След година и половина писане на самата стратегия, вече няма никакво значение какво пише в самата стратегия, защото всички я знаят. Хората имат усещането, че тази стратегия не я е спуснал някой, а са си я написали те. Те вярват в нея и имат чувство за собственост", разясни министър Дончев, който участва в дискусия по стратегията в четвъртък.

Според него трябва да се намери необходимата степен на национален консенсус. Той посочи, че разработването на националния документ не е академично упражнение, не е задължение само на политиците, а с това трябва да бъде ангажирано цялото българско общество.

Лидерите на ЕС приеха програмата за растеж на Европа

Лидерите на Европейския съюз приеха в четвъртък новата икономическа стратегия за растеж за следващите десет години, съобщи Франс прес.

Новата стратегия определя три приоритета: изследователска дейност и иновации, зелен растеж и заетост.

Още

Стратегията "Европа 2020" получи политическо одобрение от Европейския съвет по-късно в четвъртък. В документа са заложени цели за постигане на резултати в инвестициите в наука и иновации, в заетостта и образованието, свиването на бедността, намаляването на емисии на парникови газове, увеличаване на дела на възобновяемите източници на енергия и енергийната ефективност.

След одобрението на стратегията на европейско ниво, ЕК ще даде предложения към националните правителства за стойностите, които да залегнат в националните програми. После тези позиции ще бъдат приети от Европейския съвет. Възможно в контролния механизъм за изпълнението на заложените показатели в националните програми да залегне и налагането на финансови санкции. Затова според експерти са изключително важни нивата на конкретните стойности по различните показатели на стратегията, които ще заложим в националната ни програма.

Външният министър Николай Младенов обясни от своя страна, малко встрани от американската фирмена практика, че към МС е създаден Съвет за развитие, в който ще бъдат разгледани всички въпроси, за да има обща координация. По думите му българската програма трябва да бъде изготвена до края на 2010 г.

Според експерти първо министерствата ще трябва да предложат конкретните показатели в техните ресори, тъй като в програмата трябва да заложат конкретни стойности на целите, с необходимите мерки и финансова обосновка. В същото време европейските институции няма да позволят България да постави силно занижени цели.

"Целите и за Европа, и за България са - интелигентен растеж - икономика, която се гради върху знанията и иновациите, не върху тютюнопроизводителя, а върху производителя на интелектуален продукт, осигуряване на заетост, приобщаващ растеж - включване на все повече групи от населението и територии", коментира Младенов по темата .

Според него най-важна за България е целта от стратегията, свързана с повишаване нивото на образованост на гражданите и способността им да бъдат иновативни.

Въпросът не е само колко харчи правителството за изследвания и иновации, а също и доколко има силни фирми, които да прилагат тези дейности.

Томислав Дончев допълни, че целите в "Европа 2020" не изчерпват всички задачи, които България трябва да си постави. Така например, освен да насочим вниманието си към зелената инфраструктура, трябва да решим и проблемите с "инфраструктурата, която не е зелена".

Споделяне

Още по темата

Още от България