Българската икономика е твърде зависима от евтиния труд

Икономиката на България е твърде зависима от евтина работна ръка и сектори, свързани със суровини, затова се налага преструктурирането ѝ в отрасли, които създават весока добавена стойност. Това заяви заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов на форум за националната политика в областта на иновациите в понеделник.

Българският бизнессектор е на последно място в ЕС по влагане на средства за научни изследвания. В същото време е доказано, че компаниите, които инвестират в научни изследвания, имат по-голям дял в износа, стана ясно по време на форума.

Объсдено бе още дали държавата трябва да бъде неутрален арбитър на иновационните проекти или да определи сектори, които целево да подкрепя.

Според експерти от Световната банка, за България е подходящо да бъдат определени широки приоритети за подкрепа като здравеопазването, околната среда и енергетиката. И според министерството на икономиката това са основните сектори, които могат да осигурят на България конкурентна икономика и стабилен растеж, базирани на висока добавена стойност.

От икономическото ведомство припомниха, че иновациите у нас се подкрепят от Националния иновационен фонд и Националния фонд за научни изследвания, в допълнение на финансирането по Оперативна програма “Конкурентоспособност”.

Националният иновационен фонд финансира проекти за развитие или усъвършенстване на нови продукти, процеси и услуги с до 500 000 лв. и за предпроектни проучвания за прилаганетон а иновативни идеи с до 50 000 лв. Сключени са 222 договора за над 3.6 млн. лв., които предстои да бъдат изплатени.

Споделяне

Още от Бизнес