Българската икономика още не е достигнала дъното

Българската икономика още не е достигнала дъното

Икономическият спад в България ще продължи и в следващите две тримесечия. Това прогнозира аналитичният институт към италианската банкова група "Уникредит", собственик на най-голямата българска банка "Уникредит Булбанк". Прогнозата за България съобщи радио Дойче Веле, което цитира във вторник резултатите от най-новото проучване на института за икономическото състояние на страните членки на ЕС и на кандидатките за присъединяване.

Според "Уникредит груп" предвижданията за икономиката на България не са положителни. Всички индикатори говорят за задълбочаване на рецесията. Забелязва се спад във фирмите, произвеждащи за износ. Работното време в този сектор се съкращава на четири дни седмично, за да се избегне закриването на работни места, продължава анализът.

Колапсът на външното търсене оказва отрицателно влияние и върху развитието на други свързани сектори като бизнес-услугите и транспортния сектор, пише още в доклада на "Уникредит груп".

Сферите, които преди печелеха от бума на инвестиции, също бележат минус след спирането на частния капиталов поток. И в частното потребление се забелязва тенденция към влошаване.

Ако от една страна потребителите чувстват някои облекчения от спада на инфлацията, от друга страна увеличаването на разходите по обслужването на кредитите и рязката промяна на пазара на труда предотвратяват всяко увеличение на потреблението, което би могло да помогне за намаляване на последиците от икономическия спад, смятат анализаторите.

"Уникредит груп" не е успяла да намери индикатори, че българската икономика вече е достигнала дъното, ето защо се очаква спадът да продължи и през второто и третото тримесечие.

Според анализа на банковата група е изключително важно новото правителство в София да започне преговори с МВФ за спасителния пакет, както и да преразгледа бюджета за 2009 година.

Валутният борд е стабилен и може да падне само при политически натиск

В паралелно разпространен до медиите доклад на звеното за анализи и прогнози на гръцката банка "Юробанк И Еф Джи", която притежава българската Пощенска банка, пък се изтъква, че десетгодишният валутен борд в България продължава да е стабилен.

Изводите на експертите от гръцката банка сочат, че при липса на нови значими сътресения в международен план или на сериозни грешки във вътрешната политика на страната, като, например, нарушаване на фискалната дисциплина, пазарните участници без подкрепата и активното участие на българското правителство не биха могли да наложат обезценка на лева или прекратяването на валутния борд.

Поддържането на валутен борд до момента на присъединяване на България към Еврозоната е политически най-лесният за изпълнение сценарий, тъй като се избягват негативните ефекти от девалвацията на валутата в краткосрочен план, продължават експертите на "Юробанк".

Този избор също така не налага да се променят изпитаните правила на пазара, които осигуряваха макроикономическата стабилност през последните десет години. От друга страна това отлага нужната корекция на реалния валутен курс и по този начин съществува риск България да не може да бъде конкурентноспособна, веднъж влязла в Еврозоната.

Обезценяване на лева в момента на влизане във валутния механизъм ERM II е възможен сценарий, но той води след себе си огромен макроикономически риск поради големия размер заеми в чужда валута на частния сектор и потенциалните последствия върху вътрешното търсене и вероятността за инфлация в средносрочен план, се отбелязва в доклада.

Прогнозата на експертите на "Юробанк И Еф Джи" е, че България ще се присъедини към еврозоната по-късно, отколкото са официално изразените очаквания към момента. Неотдавна министърът на финансите Симеон Дянков обяви, че още тази есен страната ни ще подаде официално документи за кандидатстване за "чакалнята" за еврозоната.

Споделяне

Още от Бизнес