Българската икономика с най-висок разход на енергия в цяла Европа

Българската икономика е с най-висока енергоемкост в Европа - от два до три пъти в сравнение със страните от Централна Европа и 6 до 8 пъти в сравнение със страните членки на Европейския съюз. Това коментира Ян Вилен Ван де Вен от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и допълни, че повишаването на енергийната ефективност ще направи българската икономика по-конкурентноспособна. Ван де Вен е ръководител на проекта на банката по кредитна линия за страната ни, по която ще се финансират проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Изпълнителният директор на Агенцията за енергийно регулиране Таско Ерменков допълни, че кредитната линия на ЕБВР е първият действащ финансов инструмент, с който се прави опит за създаване на нов сектор в България - този на възобновяемите енергийни източници.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?