Според експресните статистически данни:

Българската икономика с половин процент ръст през третото тримесечие

Еврозоната влезе в рецесия, ЕС бележи спад на годишна база от 0.4%

Българската икономика с половин процент ръст през третото тримесечие

Икономиката на България нараства с 0.5% на годишна основа през третото тримесечие на тази година и с 0.1% спрямо предното тримесечие. Това показват експресните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в четвъртък. Едновременно с тях европейската статистическа служба Евростат огласи експресните данни за ръста/спада на икономиката за третото тримесечие в еврозоната и ЕС като цяло. От тях става видно, че еврозоната регистрира годишен спад от 0.6%, а целия ЕС - спад от 0.4%.

На практика еврозоната влиза в рецесия, защото две тримесечия поред в еврозоната има спад прямо предното тримесечие - през второто спрямо първото - с 0.2% и през третото спрямо второто - с 0.1%. В ЕС през второто тримесечие спрямо първото е регистриран спад от 0.2%, но през третото спрямо второто вече има ръст, макар и минимален от 0.1%.

В България през третото тримесечие е изработен брутен вътрешен продукт за 21.735 млрд. лв. Реализираната добавена стойност през същото тримесечие на 2012 г. е 18.571 млрд. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (57.3%), следван от индустриалния (31.2%) и аграрния сектор (11.5%).

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (70.3%), което в стойностно изражение възлиза на 15.292 млн. лева.

По отношение на компонентите на крайното използване на годишна основа през третото тримесечие е регистриран положителен икономически растеж на крайното потребление с 2.9%. Бруто капиталообразуването в основен капитал отчита ръст спрямо третото тримесечие на предходната година с 1.0%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 3.5%, а вносът - с 3.0%.

За същия период икономиката на Германия отчита растеж от 0,2% спрямо второто тримесечие и с 0.9% спрямо третото тримесечие на миналата година. Франция има далеч по-скромен резултат, но избягна рецесията. На тримесечна основа тя бележи ръст от 0.2%, а на годишна - едва от 0.1%.

Същевременно Италия и Испания остават в рецесия със спад на тримесечна основа съответно от 0.2 и 0.3% и с годишен спад - за Италия от 2.4%, а за Испания - от 1.6%.

Добър ръст на фона слабите резултати в повечето европейски страни отбелязват трите балтийски републики, особено в Литва. Тримесечният ръст в Литва през третото тримесечие е 1.7%, а годишният за същото тримесечие - 5.3%. Латвия бележи съответно ръст от 1.3 и 3.3%, а Естония - 1.7 и 3.4%.

Свиването на японската икономика е още по-рязко с 0.9% след растеж от 0,1% през второто тримесечие. Спрямо година по-рано икономиката на САЩ е нараснала с 2.3%, а на Япония - с 0.2%.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?