Според прогноза на глобален застраховател

Българската икономика ще продължи забавянето си

Българската икономика ще продължи забавянето си

Слабият износ ще продължи и през 2019 г. и заедно с успокояването на вътрешното потребление ще забави ръста на българската икономика до 3%. Заплатите също ще продължат да се увеличават, но с двойно по-нисък темп спрямо 2017 г., прогнозира световният лидер в застраховането на търговски кредити "Юлер Емрес" (Euler Hermеs), който у нас осигурява обезпечения за над 1.2 млрд. евро.

При ръст на икономиката от 3.9 и 3.6 на сто през 2016 и 2017 г., очакванията за изминалата година са брутният вътрешен продукт да продължи да изостава в темпа на увеличение до 3.2 процента заради намалелия износ, който ще се отрази зле и на прогнозата за 2019 г.

Спад на износа с над 4%

Според "Юлер Ермес" нетният експорт на България през настоящата година ще спадне с 4.2%, което е осезаемо негативна тенденция след години на стабилен ръст. Експертите припомнят, че само преди две години износът беше основният двигател за растеж на икономиката.

Отрицателните стойности за 2018 година се обясняват със съществено намаляване на обема на сделките с Турция и Русия. Износът към южната ни съседка се е свил с около една четвърт спрямо 2017 година заради фискалната криза там, а към Русия се е стопил наполовина заради промени произтичащи от икономическите санкции, наложени от САЩ, отбелязав се в анализа на застрахователя. Частично това е наваксано с увеличаването на износа към ЕС, който обаче през 2019 година ще се забави заради очаквано по-ниския ръст на европейските икономики. Прогнозата на компанията е през 2019 година експортът към Турция да продължи да намалява, а към Русия да се стабилизира, но на по-ниски нива спрямо предходните години. Така след стъпката назад, през 2019 година се очаква нормализиране, но нетният експорт ще остане отрицателен.

Забавяне на потребление и инвестиции

“Основният компенсаторен фактор и двигател за развитието на българската икономика през 2018 година отново е вътрешното потребление. Прогнозата ни за ръст на инвестициите от 7.7% e положителна индикация за възстановяване, както и за успешно усвояване на европейските фондове.”, коментира  Манфред Щамер, главен анализатор "Икономически проучвания и оценка на риска" на "Юлер Ермес". “В същото време трябва да отчетем дисбаланса в двигателите на растеж и да сме подготвени за успокояване на вътрешното потребление през 2019 г., което ще доведе и до продължаващо леко забавяне на българската икономика.”, допълва той.

След ръст от 7.8% през 2018 г. индивидуалното потребление ще се забави на 5.5% през 2019 година, а публичното съответно – от 3.6% и на 3%. Увеличаването на инвестициите също ще се забави до 5%, прогнозира застрахователят.

В анализа се отбелязва, че ръстът на индивидуалното потребление е свързан с намаляването на безработицата, което се очаква да продължи, но с по-незначителен темп – от 6.2% за 2017 г. до прогнозните 5.3% за 2018 г. и 5% за 2019 г. Същото важи и за увеличаването на трудовите възнаграждения, което се забавя от 11.8% за 2017 година, до прогнози за 7.6% и 6.5% за 2018 и 2019 година. Това се различава от обещаното от едрия бизнес вдигане на заплатите с 10 на сто през настоящата година.
Стабилна инфлация

Инфлацията се стабилизира на прогнозни нива от 2.9% за 2018 и 2.8% за 2019 г., отбелязва се в прогнозата

За поредна година анализаторите на "Юлер Ермес" обръщат специално внимание на високия външен дълг на България като относителен дял от БВП. Въпреки положителната тенденция за спад - от 92% по време на кризата през 2014 г. до прогнози за 64% през 2018 година и 63% през 2019 година, той остава над нивата до 50%, които са приети за нормални при развиващи се икономики. Това носи теоретичен риск при необходимост от покриване или рефинансиране във времена на икономически сътресения на глобално или регионално ниво, отбелязва се в анализа.

Фалитите ще продължат да намаляват

В него се акцентира и върху устойчивата тенденция за намаляване на фалитите у нас от 2014 г. насам. Прогнозата е през 2018 г. те да са с около 5% по-малко в сравнение с предходната, а през 2019 г. нивото да падне дори под 400 годишно.

“Това от една страна е индикация за стабилността на българската икономика, въпреки лекото ѝ забавяне, като допълнителен фактор за тренда е ръстът на предоставените кредити през последните две години. От друга страна обаче отново фокусираме вниманието върху основната причина - специфичните административни усложнения и много тежката процедура за обявяването на несъстоятелност в България”, посочва се в доклада.

Сравнителен анализ на застрахователите показва, че ако у нас обявяването на фалит отнема средно 3.3 години, в развитите икономики това става за 1.7 години. Близо два пъти по-ниско е и нивото на възстановяване на вземанията – за България то е 37%, докато при развитите икономики – 71%.

Расте интересът към застраховките по сделки

“Тези специфики, както и увеличената динамика на търговските отношения заедно с очакваното забавяне на българската и европейска икономика направи по-внимателни дори големите компании, лидери на пазара. Ако до момента те се радваха на относителен комфорт, през 2018 г. отчитаме и засилен интерес към застраховки на кредитния риск именно от големи и стабилни организации, които искат да гарантират спокойствието си въпреки силните си позиции.”, посочва Камелия Попова, управител на "Юлер Ермес" за България.

“Това е съвсем разумно решение, защото срещу над 3 години процедура по обявяване на несъстоятелност и неяснота за възстановяване на вземанията, ние изплащаме застраховката в рамките на няколко месеца. Освен заради разумното обезпечаване на сделки, интересът към този тип застраховки нараства и заради увеличаване на доверието в компанията при осигуряване на кредитиране.”, допълва тя.

Като резултат застрахователят отчита троен ръст на запитванията за застраховки на кредитния риск в България за 2018 г. спрямо предходната, като той е равномерно разпределен между големи, средни и малки компании. За година компанията е увеличила с 20% общата стойност на обезпеченията, които осигурява на българския пазар, като тя вече надхвърля 1,2 млрд. евро. Очаква се трендът да продължи и през 2019 година, като анализът показва, че този тип застраховки тепърва ще се развиват у нас, където нивото на навлизането им на пазара е в пъти по-ниско в сравнение с ЕС.

Споделяне

Още от Бизнес