Българската вноска в бюджета на ЕС ще бъде между 0.9% и 1.1% от БВП

Министърът на финансите Милен Велчев съобщи пред студенти в Свищов, че България ще участва във финансирането на Европейския съюз с три вноски, които ще възлизат на между 0,9% и 1,1% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

Според него вноските ще бъдат за сметка на бюджетните приходи от мита върху захарта и допълнителните налози върху селскостопанска продукция, приходите от ДДС, а третата вноска ще бъде допълваща и ще се формира на базата на брутния национален доход.

Точният размер на вноските ще бъде определен по време на преговорите през следващите няколко месеца, каза министър Велчев. По думите му нито една от страните-членки на ЕС не плаща повече от 1,27% от БВП.

България е бедна страна и нейните вноски ще бъдат в много по-малък размер от това, което ще получи от ЕС - 4% от структурните и кохезионни фондове за строителство на инфраструктура и други програми за развитие.

Освен това определен процент, който сега се договаря, ще се плаща директно на селскостопанските производители в България, каза финансовият министър. Пред студенти и преподаватели от Стопанската академия "Д.А.Ценов" в Свищов министър Милен Велчев говори за бюджетната политика на България в условията на евроинтеграция.

По БТА

Още от Европа

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?