Български арбитраж по ФИДИК ще решава строителни спорове

Регистър с български експерти, които имат право да разрешават спорове в строителството по договори на ФИДИК (FIDIC), ще поддържа Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК), съобщиха във вторник от огранизацията.

Строителството на големите инфраструктурни обекти с пари от европейските фондове ще се увеличава все повече, а практиката от работата по предприсъединителните програми в България показва, че в повечето от случаи възникват конфликти между възложителя и главния изпълнител на обекта. Вместо да се обръщат директно към съда, двете страни могат да се споразумеят и да използват комисии по изясняване на спорове, коментира арх. Марин Бакалов, председател на БААИК.

Подборът на българските експерти, които ще влизат в комисиите по арбитраж по договорите на ФИДИК, ще приключи през есента, уточни Марин Бакалов. Досега са одобрени общо 17 души, като трима от получилите сертификат са от АЕЦ “Козлодуй”. Разглеждат се документите на още 19 души. Одобрените кандидати ще влизат в списъка след подробно обсъждане на тяхната квалификация. Задължително те трябва да имат поне 10-15 годишен стаж и добро познаване на българската и световната законодателна уредба в областта на строителството. За архитектите и проектантите се изисква пълна проектантска правоспособност.

В комисиите по разрешаване на споровете по ФИДИК ще влизат още юристи и икономисти, уточниха от БААИК. Всички експерти трябва да минат предварително специализираните курсове на ФИДИК, за да могат да участват в арбитражните комисии.

Според експертите от БААИК, при евентуално възникване на споровете и за двете страни е много по-икономически изгодно да се обърнат първо към комисията, отколкото към съда или към Парижкия арбитраж. Членовете на комисията, която ще се произнася по заформилите се казуси, ще се посочва от спорещите страни. Хонорарът им ще се определя според критерии на ФИДИК за всяка една специалност и с нея не може да се спекулира, коментира Марин Бакалов.

Правоспособните експерти за арбитраж ще бъдат включени в световния регистър и ще могат да участват в комисии за разрешаване на споровете в строителството във всяка една точка по света.

Споделяне

Още от Имоти

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?