Български финансови институции купиха от "Енерго-Про" облигации за над 15 млн. евро

Български финансови институции купиха от "Енерго-Про" облигации за над 15 млн. евро

Чешката енергийна група "Енерго-Про", която у нас притежава електроразпределителната мрежа в Североизточна България, е емитирала еврооблигации за 250 млн. евро в Лондон, от които български финансови институции са закупили облигации за над 15 млн. .евро. Това съобщиха от дружеството в петък.

Това е втора емисия, след като през ноември компанията пласира облигационна емисия в размер на 370 млн. евро.

Постъпленията от набраното финансиране ще бъдат използвани за погасяване на текущи кредити, както и за общи корпоративни цели, като ще подобри и ефективността на финансирането на групата.

Облигациите са с падеж 4 май 2024 г. и имат 4,5% годишна доходност. Eмисионната цена на облигациите е 100%.

Ценните книжа ще бъдат регистрирани на Ирландската фондова борса. Рейтинговите агенции S&P и Fitch са определили рейтинг на облигациите съответно на BB- и BB, в съответствие с корпоративния рейтинг на емитента.
 
Емисията е била пласирана сред повече от 70 инвеститора, представляващи както международни, така и български финансови институции. 54% от инвеститорите са асет мениджъри, 26% - държавни и частни банки, 19% - пенсионни фондове и застрахователни компании. Закупените облигации само от български финансови институции са на стойност над  15 млн. евро.

Най-голям дял от инвеститорите - 25%  са от Великобритания, 21% са от Австрия и Германия, други 14% са от Франция, останалите 40% са разпределени в Западна, Централна и Източна Европа и Общността на независимите държави.

Групата оперира водноелектрически централи и електроразпределителни мрежи в Централна и Източна Европа и в регионите на Черно море и Кавказ. Общият инсталиран капацитет на нейните електроцентрали е 854 MВ, а годишното производство на електроенергия надвишава 2.5 Tвтч. Обслужва над 2.4 милиона клиенти.

Споделяне

Още от Бизнес