Български минни инженери и учени станаха членове на Балканската минна академия

Български минни инженери и учени станаха членове на Балканската минна академия

Учени и практици от минния бранш в България станаха членове на Балканската минна академия по време на Седмия минен конгрес, който се проведе в Прийедор, Босна и Херцеговина.

Престижната организация обединява университети и научно-приложни организации по минно дело от десет страни. Неин зам.-председател е проф. д-р Цоло Вутов, управител на "Геотехмин" ООД и председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.

С решение на координационния съвет на академията като редовни членове в Балканската минна академия бяха приети д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД и "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД, проф. д-р Венцислав Иванов, Минно-геоложки университет, и проф.д-р Любен Тотев, ректор на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски".

За редовни членове координационният съвет приема специалисти с гражданство в балканска страна, член на ООН, със степен "доктор" и забележителни заслуги за развитието на минната наука и инженерството.

Инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на "Елаците Мед" АД, получи статут на асоцииран член на академията като инженер по минно дело с ценен принос към развитието на минното дело.

Освен чрез оценка за приноса на приетите за членове минни специалисти, Балканската минна академия чрез конференциите, които организира, дава възможност за споделяне на практически опит между минни инженери и научни колективи от балканските страни и обмен на добри практики и постижения в областта на добива на полезни изкопаеми.

В трите дни на конференцията свои доклади представиха докторанти от Минно-геоложки университет и специалисти, ангажирани с различни минни проекти в България.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?