Български НПО искат намаляване на нужните подписи за еврограждански инициативи

Общо 25 български неправителствени организации (НПО) настояват пред Европейската комисия да се свалят изискванията пред националните сдружения за провокиране на инициативи на европейско ниво.

С Договора от Лисабон бе въведено понятието "Европейска гражданска инициатива", което дава право на гражданите от страните-членки на ЕС да се обръщат към европейските институции с искане за приемане на нови директиви.

Проектът за регламент в тази посока предвижда при събиране на 1 милион подписа в полза на определено искане, ЕК да задейства процедура по обсъждане на въпроса. Подписите могат да бъдат събрани от различни държави. Проверката им се възлага на местните власти.

Българските НПО-та искат критериите са се намалят наполовина и нужните подписи да са 500 хиляди, съобщиха организираните в платформата Форум "Гражданско участие". Сред тях са Фондация "Инстититут Отворено общество", Български център за нестопанско право, Фондация "Устойчиво развитие", Фондация за развитие на местното самоуправление и други.

“Участието на гражданите в процеса на вземане на решения е абсолютно необходимо за демокрацията“, заяви зам.-председателят на Европейската комисия Маргот Валстрьом, която отговаря за междуинституционалните връзки и комуникационната стратегия.

"Европейската гражданска инициатива" се разглежда като инструмент, който да привлече вниманието на гражданите на ЕС към проблемите на съюза.

"Договорът от Лисабон ще предостави средство, посредством което хората могат да изразяват становището си и да влияят пряко върху изграждането на политиките на Европейския съюз“, добавя Валстрьом.

В публикуваната Зелена книга на Европейската гражданска инициатива са набелязани практически въпроси относно на чина, по който инициативата може най-добре да се осъществява на практика. Сред разглежданите въпроси са броят на страните на произход на хората, начинът на проверка на автентичността на подписите, формата на петицията, сроковете и др.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?