"Български пощи" избрали в нарушение БТК за мобилен доставчик

Като незаконна е отменена заповедта на шефа на "Български пощи" Деян Дънешки, с която БТК е класирана на първо място в търга за доставчик на мобилни услуги за дружеството за следващите две години, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Поръчката е за 500 хиляди без ДДС и е да осигуряване на мобилни услуги за служителите на пощите и техните семейства в продължение на две години.

Класирането е обжалвано от "Мобилтел” ЕАД. От разследването става ясно, че БТК не само е класирана в нарушение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), но и е трябвало да бъде отстранена от процедурата.

"БТК" АД, собственик на марката "Виваком", е подала непълна ценова оферта и по-точно липсвала е "цена на месечна абонаментна такса за СИМ-карта за мобилен достъп до интернет с неограничен трафик". Вместо да отстрани участника, "Български пощи" дава възможност на оператора да допълни офертата си. В резултат БТК представя не една цена, а цели четири тарифни плана, което поставя останалите участници в неравнопоставено положение, тъй като те са посочили само една цена – каквито са условията на поръчката.

КЗК връща процедурата на етап ново разглеждане на офертите на допуснатите участници, в съответствие с мотивите в решението.

Споделяне

Още от Бизнес