Български ученици с медали от международни олимпиади по химия и по природни науки

Български ученици с медали от международни олимпиади по химия и по природни науки

Български ученици завоюваха призови места на международните олимпиади по химия и по природни науки, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Българският национален отбор по химия спечели един златен и два сребърни медала на 53-то издание на Международната Менделееевска олимпиада в Санкт Петербург. България участва за 15-и път в състезанието, а тимът се състои от учениците, класирали се на първите четири места на последната Национална олимпиада по химия.

Златен медал получи Камен Петров, ученик от XII клас на Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) "Акад. Л. Чакалов", гр. София, а сребърните медали бяха за Дамян Францов от XI клас на Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" и Евгени Стателов от XII клас на Езикова гимназия "Пловдив". В отбора участва още и Кристиян Вилхемов от XI клас НПМГ "Акад. Л. Чакалов". Ръководители на отбора бяха доц. д-р Христо Чанев и гл. ас. д-р Даниела Цекова.

Състезателната програма на Менделеевската олимпиада тази година включва два теоретични и един практически кръг. На първия теоретичен кръг участниците работят върху 8 задачи от различни области на химията. На втория теоретичен кръг участниците работят върху материал, структуриран в 5 отделни области на химията - неорганична, органична и аналитична химия, физикохимия и химия на живота и полимери. За всяка от тези области са дадени по 3 задачи. Всеки участник си избира задача от съответната област и работи върху нея. Третият кръг и практически и включва синтез - обръщане конфигурацията алфа-аминокиселина и количественото ѝ определяне чрез титриметрия. Максималната оценка, която участниците могат да получат, е 230 точки.

Медали спечелиха и българските ученици, участвали в XVII олимпиада по природни науки на Европейския съюз EUSO, която се проведе в Алмада, Португалия.

Петър Жотев от Софийската математическа гимназия, Красимир Масларов от Националната природо-математическа гимназия и Александър Проданов от Профилираната природо-математическа гимназия в Казанлък спечелиха сребърни медали.

Бронзови медали завоюваха Виктор Гилин от Националната природо-математическа гимназия, Павел Атанасов Николов от Математическа гимназия "Акад. Кирил Попов" в Пловдив и Васил Николов Николов от Първа частна математическа гимназия в София.

България участва с два отбора по трима ученици на възраст по-малка от 17 години, съгласно регламента на състезанието.

Участниците решаваха екипно експериментални задачи с изследователски характер, свързани с качествата на корка като природен материал и използването на ресурсите на океана за добиване на енергия и за опазване на природата.

Български ученици участват в EUSO за дванадесета поредна година. Една от основните цели на инициативата е да стимулира работата с даровити деца от европейската общност, да развива умения за работа в екип и решаване на теоретични и практически задачи в областта на природните науки.

Споделяне

Още от България

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?