Български вина ще се рекламират с 5 млн. лв. в Сингапур, Тайланд и Виетнам

Български вина ще се рекламират с 5 млн. лв. в Сингапур, Тайланд и Виетнам

Български тракийски вина ще се рекламират в Сингапур, Тайланд и Виетнам с пари от Европейския съюз, след като в четвъртък бе подписан договор между Държавен фонд “Земеделие” и Регионалната лозаро-винарска камара “Тракия” за промоция на вина в трети страни. Проектът е за близо 5 млн. лв., половината от които са от еврофондовете, 30 на сто – от българския бюджет, а останалите ще осигурят членовете на камарата, които ще се възползват от рекламата за износа им.

 

Фирмите ще могат да се възползват от финансирането в продължение на две години.

 

Целта на европейската програма цели укрепване на имиджа и увеличаване на износа на вината със защитено наименование за произход и защитено географско означение, както и укрепване на позицията на продуктите на съществуващите пазари на вина.

 

Половината от бюджета на проекта се финансира от ЕС, 30% са от националния бюджет, а

 

По мярката могат да кандидатстват търговски дружества, кооперации, сдружения и междупрофесионални организации. Те могат да получат до 80% от реално извършените разходи по проекта. Единно заявление за подпомагане се подава в централното управление на земеделския фонд от 1 август до 1 април на съответната винарска година.

 

Бюджетът по мярка „Промоция в трети страни” за винарската 2012/2013 година е за 2.67 млн. евро.

Споделяне

Още от Бизнес