Българските мъже масово живеят с родителите си, докато станат на 30 г.

Българските мъже масово живеят с родителите си, докато станат на 30 г.

Осемдесет процента от младите български мъже на възраст 16-29 години живеят заедно родителите си. При младите жени този показател е много по-нисък – 60% от тях се задържат при родителите си до 30-годишна възраст. Средната възраст, на която младите българи са напускали дома на родителите си, е 30 години.
 
България не прави голямо изключение по средния показател за съжителство деца-родители за страните от ЕС. Средно в Европа 73% от младите мъже и около 60 на сто от младите жени са съжителствали с родителите си почти до 30-годишна си възраст, показват данните на Евростат.

 Основната причина за това продължително съжителство между деца и родители е ангажираността на младите хора с образованието им и логистичната помощ, която по-възрастните са им оказвали при тяхното следване. Втората основна причина е рискът от бедност.

Споделяне

Още от България

Нужно ли е писмено споразумение за новото правителство?