Българските мъже са най-мързеливите в Европа

Българските мъже са най-мързеливите в Европа

Българските мъже са били най-мързеливите в Европейския съюз през 2011 г. По данни на Евростат, цитирани от БТА, 15% от българите в трудоспособна възраст не работят. По този показател стараната ни е начело, следвана от мъжете в Румъния (13.5%) и Унгария (11.7%).

 

Най-работливи се оказват мъжете в Чехия, Малта и Люксембург, където неработещите мъже са съответно 4.7%, 5.2% и 6%.

 

Близо 9 милиона мъже (8.4%) и 22.8 милиона жени (21.6%) на възраст между 25 и 54 години в Европейския съюз са били икономически неактивни през 2011 г., показват данните на Евростат.

 

Възрастта между 25 и 54 години се определя за основната трудоспособна възраст на населението в ЕС. Причината е, че това е времето, през което се създават семейства и се отглеждат деца. В тази възрастова група са най-силно изразени и икономически неактивните лица, отчита европейската статистика.

 

Малта и Италия държат първенството за най-много неработещи жени през 2011 г., съответно с 46.3% и 35.4%. Най-трудолюбиви са жените в Литва, Словения и Швеция, където около 12 на сто от нежния пол не се труди.

 

Турция отчита, че около 65% от жените на възраст между 25 и 54 години са извън пазара на труда.

 

Около 10 милиона жени, което е половината от икономически неактивните представителки на нежния пол в ЕС, не ходят на работа по лични или семейни причини. Този мотив да са извън пазара на труда изтъкват едва 0.5% от мъжете.

 

Приблизително равен брой мъже и жени в ЕС не работят поради болест, инвалидност или ранно пенсиониране – 4.8 милиона представители на силния пол и 4.9 милиона на нежния пол.

 

Близо една четвърт от европейците без работа не са се трудили никога през живота си. Около три четвърти от неактивните европейци не са работили през последните две години, показват още данните на Евростат.

 

Последни данни на НСИ за безработицата у нас за първото тримесечие на 2012 г. сочат, че безработните мъже са били около 250 000, а жените без работа - около 170 000.

Споделяне

Още от България