Българските работодатели очакват леко увеличение на работната сила през следващите 3 месеца

Българските работодатели очакват леко увеличение на работната сила през следващите 3 месеца

Българските работодатели отчитат скромни перспективи за наемане в периода април - юни, но намеренията им остават сравнително стабилни в сравнение с предишното тримесечие и същия период на 2019 г. Това показва изследване на "Менпауър" (ManpowerGroup) за заетостта, в което са участвали 620 работодатели от България.

Почти всеки десети от тях (11%) очаква да увеличи броя на служителите си, а едва 1% предвижда да ги намали. Останалите не очакват промяна. Така нетната прогноза за заетостта (NEO) има стойност +6%, след като данните бъдат коригирани спрямо сезонните колебания.

"Въпреки че намеренията за наемане са умерени, обзорното изследване е стабилно и положително, като работодателите във всички региони и почти всички индустриални сектори очакват леко увеличение на работната сила през следващите три месеца. Трябва да вземем предвид и високия процент работодатели, които нямат планове да променят нивата на заетост, което отразява тяхната предпазливост", коментира Иван Шербанов, оперативен мениджър на българския офис на международната консултантска компания.

Според него още е прекалено рано да се предвиди потенциалното влияние на коронавируса върху наемането на служители в глобален мащаб.

"Реалността днес е, че безработицата остава ниска на много пазари и организациите по света все още трудно намират хората с точните умения. Предвид силната конкуренция за таланти най-добрите компании вече започнаха да предлагат холистични пакети от придобивки, включително повече вътрешнофирмени обучения и предизвикателни кариерни възможности, докато дават свобода на служителите да изберат кога, къде и как да си свършат работата", посочи Шербанов.

През следващото тримесечие се очаква нивата на заетост да се увеличат в шест от седемте индустриални сектора.

В допълнение на увереността на работодателите от сектор "Строителство", където плановете за наемане се подобряват с 3 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие, темпото на наемане се очаква да се подобри и в сектор "Търговия на едро и дребно".

Секторите "Друго производство" и "Други услуги" отчитат умерени перспективи за наемане с прогнози от +6%, докато работодателите от сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" споделят най-слабите планове за наемане през второто тримесечие с прогноза е -1%.

В сравнение с предишното тримесечие намеренията за наемане отслабват в три от седемте индустриални сектора. Значителен спад от 12 процентни пункта е отчетен в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство", докато прогнозите за сектор "Други услуги" и "Промишленост" отслабват със съответно 3 и 2 процентни пункта.

В същото време прогнозите се подобряват с 3 процентни пункта както в сектор "Строителство", така и в сектор "Търговия на едро и дребно".

Също така през второто тримесечие на 2020 г. се очаква увеличение на работната сила във всички пет региона. Най-силни перспективи за наемане са отчетени във Варна, където нетната прогноза за заетостта е +11%.

Работодателите в Пловдив предвиждат увеличение на броя на служителите с прогноза от +10%, докато прогнозата на Бургас е +8%.

Русе и София отчитат предпазливи намерения за наемане с прогнози от съответно +3% и +1%. В сравнение с предишното тримесечие работодателите в София отчитат умерен спад от 6 процентни пункта и най-слабото темпо на наемане от началото на изследването преди девет години. Прогнозите за останалите четири региона остават сравнително стабилни или без промяна.

От четирите вида организации, включени в изследването, работодателите от големите компании (250+ служители) отчитат най-оптимистичните перспективи за наемане през следващото тримесечие с нетна прогноза за заетостта от +19%.

В същото време работодателите от средно големите (50-249 служители) и малките предприятия (10-49 служители) очакват леко увеличение на заетостта с прогнози от съответно +7% и +5%.

Работодателите от микропредприятията (по-малко от 10 служители) отчитат застинал пазар на труда с прогноза от -1%.

В сравнение с предишното тримесечие плановете за наемане отслабват в големите и микропредприятията, като намаляват със съответно 4 и 3 процентни пункта. В същото време работодателите от малките компании отчитат сравнително стабилни перспективи за наемане. Прогнозата на средно големите предприятия остава без промяна.

Споделяне

Още от Бизнес