Българските войници в Ирак са застраховани от ДЗИ за по 50 000 лева всеки

ДЗИ осигурява пълна застрахователна защита по 50 000 лв. срещу военен риск на всеки български войник в Ирак, съобщаво БТА. В случай на смърт семейството получава пълния размер, като ДЗИ поема и разходите по репатриране от Ирак.

Пълната застрахователна защита на военната ни част включва застраховките "Злополука", "Медицински разходи", "Карго на товарите", "Имущество" и "Гражданска отговорност". Бойците са застраховани включително и против слънчев или топлинен удар.

Войниците ще получат обезщетение и при трайна и временна нетрудоспособност, която може да се появи вследствие на злополука или по време на изпълнение на професионалните им задължения. Застрахователят изплаща и медицинските разходи на бойците, включително и при пребиваване е болница.

Имуществото на нашите войници е застраховано срещу военен риск, кражби, пожари и земетресение.

Споделяне

Още от Бизнес