Българският бизнес държи "на каса" 13 млрд. лв.

Фирми са уличени, че лъжат за налични пари, за да избягват данъци

Българският бизнес държи "на каса" 13 млрд. лв.

Българските фирми са обявили, че държат налични в касите си общо 13 млрд. лв., но проверки на приходната агенция са установили случаи на липсващи такива средства, съобщиха от Националната агенция по приходите в сряда.

През миналата седмица ведомството е започнало 550 проверки дали е вярна декларираната информация от фирмите в счетоводните им баланси за държаните суми на каса. Целта е да се установи дали търговските дружества и нестопанските организации не са извършили скрито разпределение на печалба.

Според данните, които сами са подали в НАП, 1289 от фирмите имат в касите си по над 1 милион лева в брой. Над 10 000 са дружествата с налични пари в брой над 100 000 лв. Очаква се броят на възложените проверки да нарасне значително в близките месеци.

Съмненията на ревизорите са, че като декларират голяма сума пари в кеш, фирмите избягват плащането на корпоративни данъци и данък върху дивидентите. В най-масовия случай става въпрос за чисто счетоводно изписване на средства от касата в полза на съдружници и свързани с тях лица за разходи, които не са свързани с дейността на дружеството - например, скъпи командировки до екзотични държави, ползване на чужди активи за лични нужди на акционерите и т. н.

Подозренията на данъчните се засилват и от факта, че в момента съществува забрана за разплащания в брой над 10 000 лв, посочиха от НАП.

Ако при проверките бъдат открити данъчни и осигурителни нарушения, ще започнат ревизии, за да бъдат установени неплатените данъци и осигурителни вноски за последните пет години, предупреждават от НАП.

Междувременно фирмите, които са извършили скрито разпределение на печалби могат да уведомят НАП и да поискат разрешение за подаване на коригиращи декларации, като обложат с данък недекларираните дивиденти, допълват от приходното ведомство.

Споделяне

Още от Бизнес