Българският бизнес планира да работи дистанционно между 2 и 4 дни седмично и в бъдеще

Българският бизнес планира да работи дистанционно между 2 и 4 дни седмично и в бъдеще

Над две трети от служителите в българските компании имат възможност да продължат работа от вкъщи между 2 и 4 дни в седмицата, а 79% от фирмите смятат, че бъдещият начин на управление ще бъде хибриден – комбинация от работа на работното място  и от разстояние (дигитално). Това показват резултатите от второто проучване на Leadership Support на тема: "Как се справя организацията ви с предизвикателствата на пандемията?". Изследването е проведено през ноември и декември 2020 г. и в него са участвали 250 български компании от 13 сектора.

Резултатите потвърждават тенденцията за ускоряване на дигитализацията в голяма част от бизнес секторите. Над 88 % от компаниите споделят, че голямата трансформация е настъпила вследствие на използването на нови дигитални инструменти за сътрудничество и комуникация с поставен акцент върху непрекъснатата обмяна на опит и обратна връзка в дигиталното работно пространство. 

Въпреки предизвикателствата, които срещат при работата от разстояние, повече от половината компании се справят с извънредната ситуация по-добре от първоначално очакваното. При 62% от компаниите служителите са постигнали по-добър баланс между професионалния и личния живот. Близо 80% от организациите отбелязват, че продуктивността им се е повишила, а 46% отбелязват подобряване на ИТ уменията на кадрите си. Действайки в тази динамична среда, почти 70% от компаниите залагат на силно гъвкава организационна структура при управлението в бъдеще. 

Мениджъритеи HR експертите трябва да се фокусират върху ангажираността, опита, обучението и развитието на служителите си, коментира Камен Кънев от Leadership Support. Той посочва, че от лидерите се изисква да придобият нови компетенции, които са ключови в условията на "новото нормално". Изследването показва, че една трета от мениджърите притежават основни умения за управление във виртуална среда.

Leadership Support е направило такова проучване паралелно и в Германия заедно с партньорите си от Kommunikationskolleg AG Consulting & Training. Това дава възможност за сравнителен анализ между компаниите в двете държави по отношение на адаптирането им към "новото нормално".

По данни от изследването с 15% повече са българските компании, в сравнение с германските, които смятат че служителите им са повишили своите ИТ умения благодарение на дистанционната работа. 30% повече са българските респонденти, които са отбелязали, че хората им са уморени от ограниченията и копнеят за връщане към "добрата стара нормалност". Единодушно е мнението както на българските, така и на немските фирми, че хибридната работа и смесеното ръководене -на живо и дигитално, е бъдещият начин за управление.

Leadership Support е част от немски консорциум с над 30-годишен международен опит в  развиване на мениджъри, екипи и бизнеси. От 2015 г. компанията работи и в България.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?