Българският износ за Европа нараснал с 13.2 на сто през януари-април

Ръст от 13.2 на сто отчита българският износ за страни от Европейския съюз в периода януари-април 2013 г. спрямо същия период на предходната година, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ), оповестени във вторник. За отчетеното време експортът на български стоки е възлизал на 8.3 млрд. лв, съгласно предварителната информация.

 

Само за април увеличението на износа за Европа е 13.3 процента спрямо същия месец миналата година и стоките са за 2.2 млрд. лв.

 

Вносът на България от ЕС за периода януари-април се увеличава с 4 на сто спрямо година по-рано и е на стойност 9.5 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания, Гърция и Унгария.

 

През април вносът на България от държавите членки на ЕС се увеличава с 12.9 на сто спрямо същия период през 2012 г. и е за 2.6 млрд. лв. по цени CIF.

 

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари-април е отрицателно и е на стойност 1. 2018 млрд. лв. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е негативно и е в размер на 823,5 млн. лева.

 

При износа на България за ЕС през първите четири месеца на 2013 г. в сравнение със същия период на 2012 г. най-голям ръст (56.3 на сто) е отбелязан в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти". Най-голям спад (11.5 на сто) се наблюдава при износа от сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход".

 

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (15.6 на сто) е отчетено в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)", а най-голямо намаление (3.8 на сто) се наблюдава в сектор "Машини, оборудване и превозни средства".

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?