Българският износ за Канада е нараснал с 15% след СЕТА

Няма занижаване на стандартите за ГМО и антибиотици в месото

Брад Ниблок

Българският износ към Канада е нараснал с 15%, откакто е в сила всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада СЕТА, заяви в интервю за Mediapool Брад Ниблок, старши търговски аташе в посолството на Канада за Румъния, България и Молдова. По думите на Ниблок договорът не предвижда смекчаване на строгите стандарти на ЕС по отношение на генно-модифицираните храни и антибиотиците в месото.

Версия на англ. език

Г-н Ниблок, споразумението СЕТА се прилага частично повече от година - от 21 септември 2017 г. насам. Какъв е неговият ефект върху търговските отношения между България и Канада?

Бих направил една малка корекция – СЕТА се изпълнява под условие, а не частично от 21 септември 2017 г. насам, което означава, че над 99% от регулациите, с много малко изключения, понастоящем са в сила. Една от най-важните ползи от договора е премахването на 98% от митата върху всички стоки, търгувани между Канада и ЕС, включително България, което доведе до ръст от над 15% на българския износ за Канада за изтеклата година, откакто се прилага СЕТА. Това е много позитивна тенденция.

СЕТА предоставя много нови възможности на българските земеделци, отваря канадския пазар на услуги за фирми от България, дава по-големи възможности на български компании да участват в обществени поръчки в Канада, защитава българските изследвания и интелектуална собственост, прави по-лесен достъпът на професионалисти от България да работят в Канада, насърчава инвестициите между двете държави, а също и помага на малкия бизнес да изнася повече.

Бихте ли дали повече подробности за ръста на българския износ за Канада през 2018 г.? Кои български стоки и услуги са най-атрактивни за канадския пазар? Как България би могла да увеличи експорта си за вашата страна?

Както вече споменах, според най-актуалната статистика българският износ за Канада се е увеличил с 15% за една година от прилагането на СЕТА. За същия период износът на ЕС за Канада е нараснал с 12.7%, докато стокообменът между Канада и ЕС бележи растеж от почти 10%. Като цяло, това е много окуражаваща тенденция.

Преди СЕТА България изнасяше доста машини и електрическо оборудване за Канада, оптика и медицински инструменти, продукти на химическата промишленост, лекарства, а също и храни като например кексове, бисквити и сирене.

След старта на СЕТА продължава износът на всички тези продукти, които се възползват от премахването на митата и това е нов стимул за тях. По отношение на услугите българският износ е основно в сферата на телекомуникациите, която също бележи ръст след старта на прилагането на СЕТА.

Имаше критики, че СЕТА ще доведе до занижаване на стандартите на ЕС за внос на ГМО, че повече генно-модифицирани храни ще влизат в България, че у нас ще влиза канадско месо с хормони и антибиотици и че ще се влошат условията за българските фермери. Каква е реалната ситуация година по-късно?

И след старта на прилагането на СЕТА всички внасяни от Канада земеделски и хранителни продукти продължават да съблюдават строгите регулации на ЕС и Канада по отношение на здравните стандарти и безопасността. България и Канада ще продължат да поддържат високи стандарти за безопасността на храните и на отглежданите животни и растителни култури. СЕТА не изисква двете страни да занижават стандартите си. Що се отнася до рамката на Световната търговска организация, всички държави членки на ЕС и Канада имат право да вземат необходимите според тях мерки, за да защитят безопасността на храните, на животните и отглежданите растителни култури, стига тези мерки да са подкрепени научно, да не са по-рестриктивни от необходимото в търговско отношение и да не са дискриминационни.

СЕТА не съдържа нови задължения, които биха ограничили правото на държавите от ЕС или Канада да поддържат или да променят собствените си регулации за ГМО или антибиотиците. Под действието на СЕТА корпорациите по никакъв начин не могат да диктуват начина, по който правителствата регулират ГМО – било то чрез механизма за решаване на инвестиционни спорове или по какъвто и да било друг начин.

България привлекателна ли е за канадските инвеститори? Какви са основните пречки, с които те се сблъскват и кои са силните страни на България?

Канадският бизнес разглежда България като държава с гостоприемна бизнес среда. Смятам, че това се доказва с броя на канадските компании от най-различен мащаб, които имат големи инвестиции в България в най-разнообразни сектори: ИКТ (Adastra, Paysafe, Telus International), автомобилен бранш (Linamar и Magna International), петрол и газ (Black Sea Oil and Gas), фармацевтична промишленост (Valeant), минна промишленост (Black Sea Copper and Gold, Dundee Mining, Mundoro International), производство (IplayCo).

Разбира се, бих насърчил българските власти да рекламират по-добре инвестиционните възможности във вашата страна и да взимат подходящи мерки за привличане на повече инвестиции. Такива мерки биха били по-добра предвидимост на регулаторната рамка и данъчните режими, по-добра координация между правителството и бизнеса, повече прозрачност в отношенията между правителствените институции и компаниите – както чужди, така и местни.

Какъв е ефектът от облекчаването на визовия режим за българските и румънските граждани през 2017 г. върху миграцията, особено върху трудовата миграция между България и Канада?

Премахването на визите през декември 2017 г. съществено облекчи пътуващите между двете държави. Тези, които искат да работят в Канада, все още имат нужда от разрешително за работа, въпреки че СЕТА увеличава мобилността на професионалисти от ЕС и други доставчици на услуги чрез текстовете за взаимно признаване на сертификатите за професионална квалификация. Договорът е направен по такъв начин, че да е по-лесно за специалистите от ЕС да получат достъп до канадския пазар на труда, отваряйки цяла нова ниша за доставчици на услуги в редица сфери като архитектура, инженерни дейности, ИТ, финансови услуги и др.

Европейският бизнес проявява ли интерес към новата ниша, свързана с легализацията на марихуаната за развлекателни цели в Канада? Какво е бъдещето на този бизнес?

Това е съвсем нов сектор на бизнес активност в Канада, към който има голям интерес и привлича инвестиции. Не съм запознат да има инвестиции от България в тази сфера, но бих насърчил заинтересованите компании да проучат възможностите в този бързо развиващ се сектор.

Споделяне

Още по темата

Още от Интервюта

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?