Българският кабинет харчи най-много от балканските правителства

Българското правителство е сред най-харчещите власти на Балканите. То изразходва за управлението си средства, равняващи се на близо 40 процента от брутния вътрешен продукт на страната, предаде радио Дойче веле". Заедно с това местните власти в България са едни от най-бедните на полуострова.

За нуждите на местното самоуправление се харчи едва една шеста от сумата, която използва централната власт в София. Това сочат цифрите от представения доклад на Фондация "Отворено общество" за фискалната децентрализация на държавите от Югоизточна Европа по време на неотдавна проведения в Загреб форум по проблемите на демократизацията в региона.

Недостатъчните средства за финансиране на общините са общ белег за всички балкански държави в преход, пише още в доклада. Местните власти в България могат твърде малко да разчитат на приходи от подопечните им кметства. Едва една седма от местните бюджети в страната се покриват от събирани местни данъци и такси и върнатите от столицата минимални части от централно наложените данъци върху местните предприятия. Освен това българското местно самоуправление заедно с това в Сърбия са единствените на Балканите, които със закон са лишени от правото да постановяват събирането на собствени общински данъци и такси.

Понякога вътрешното разпределение на оскъдните бюджети на българските общини се оказва по-голям проблем от получаването на средствата от централната власт, сочи още изследването.

Като позитивна промяна по отношение на децентрализацията в България се изтъква решението, с което се увеличава броят на малките селища с право да избират собствени кметове. Под влияние на процеса на европейската си интеграция България, Румъния и Хърватия са по-напред от останалите балкански държави по отношение на въвеждането на публичните търгове като по-прозрачно и законно средство за възлагане на общински поръчки.

Въпреки промените, недоволството от местните власти в балканските държави в преход е един от ярките индикатори за неравномерния ход на процесите на децентрализация.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: