Българският, румънският и келтският са вече официални езици в ЕС

Българският, румънският и келтският са вече официални езици в ЕС
България и Румъния се присъединиха към Европейския съюз заедно с националните си езици, а наред с тях в официалните езици на ЕС беше включен и келтският, съобщава в уебсайта си Европейският парламент, цитиран в четвъртък от БТА.

На келтски език с известни разновидности се говори в Ирландия, Уелс и Шотландия, но за официален се приема езикът, който заедно с английския е официален в Ирландия.

Така в момента в ЕС има 23 официални езици и три азбуки - латинската, гръцката и кирилицата. Това езиково обогатяване има пряко отражение в Европейския парламент, където се използват всички официални езици, а езиковото многообразие стриктно се съблюдава, се казва в съобщението на сайта на Европарламента.

През 1957 г., при основаването на Европейската икономическа общност, имаше четири официални езика - холандски, френски, немски и италиански. След четвъртото разширяване през 1995 г. официалните езици станаха 11. Присъединяването на десет нови членки през 2004 г. добави още девет езика, а днес официалните езици в ЕС вече са 23.

Броят на използваните езици е по-малък от броя на страните членки: 23 езика за 27 страни. Това е така, защото в някои държави се говорят едни и същи езици. Например английският е официален език във Великобритания и в Ирландия. Такъв е статутът на френския във Франция, Люксембург и Белгия. Немският е официален език не само в Германия,  но и в Австрия, Люксембург и Белгия.

Някои страни имат по няколко официални езика. Холандският е официален и в Белгия, Ирландия има два официални езика - английски и ирландски (който е от клетски произход). В Малта официално се използват английски и малтийски. В ЕС за малтийския и ирландския се прави изключение - единствено много важните законови актове се превеждат на тези два езика.

Най-използваният език в Европа е немският - на него говорят 90 милиона граждани. Следват, почти наравно, английският и френският - с по около 65 милиона души, които говорят на тези езици. Макар всички езици да са равнопоставени в ЕС, английският, френският и немският на практика са основните работни езици в европейските институции, посочва Европейският парламент.

Демокрацията, това е да можеш да се изразяваш на собствения си език, затова европейските депутати имат право да участват в дебатите на избран от тях официален език. Всички официални документи трябва да бъдат преведени на различните езици. Тази политика намира отражение и в уебсайта на Европарламента.

Доказателство за значението, което се отдава в ЕС на езиковото многообразие, е назначаването на нов европейски комисар в тази област - румънеца Леонард Орбан.

Работата на преводачите в европейските институции е абсолютно необходима за правилното им функциониране. Около 1% от европейския бюджет се отделя за езикови преводи.

Споделяне

Още от Европа

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?