Българският съд разреши пребиваването на хомосексуална съпружеска двойка

Българският съд разреши пребиваването на хомосексуална съпружеска двойка

Административен съд – София град е разрешил пребиваването и правото на работа в страната на хомосексуалната съпружеска двойка, съставена от две жени – Мариама (Франция) и Кристина (Австралия), съобщи в понеделник младежката ЛГБТ организация "Действие".

Българският съд се произнесе само месец след решението на Съда на ЕС, с което бе признато правото на пребиваване в ЕС на хомосексуални двойки, когато единият от двамата партньори е гражданин на държава от ЕС. Съдът на ЕС се произнесе по дело, заведено от румънеца Адриан Коман, чийто партньор е американец.

Партньорът на Коман бе поискал от румънските власти да получи право на пребиваване в страната на основание, че е сключил граждански брак с румънец. Румънските власти отказват, Коман заведе дело пред румънския съд, който се обърна към Съда на ЕС. В крайна сметка Съдът на ЕС реши, че ако Румъния не позволи пребиваването на американеца, то ще се нарушат правата и на румънеца, който има право на свободно движение в рамките на ЕС.

Съдът на ЕС изрично посочва, че с това решение не се накърнява правото на държавите да признават или не на еднополовите бракове.

Българският казус е с двойката Кристина и Мариама. Те са сключили брак през 2016 година във Франция. По-късно същата година двойката се мести в София, а австралийката Кристина получава позволение за пребиваване в София. Това разрешение ѝ е отнето през 2017 година от Дирекция "Миграция" към МВР с аргумент, че еднополовите бракове не са позволени в страната.

Сега българският съд приема, че според правото на ЕС не е позволено на държава-членка да откаже право на пребиваване на гражданин на трета страна, ако той е встъпил в брак с гражданин на ЕС. Фактът, че бракът е сключен между хора от един пол, също не може да е повод за отказ, допълва съдът.

Споделяне

Още по темата

Още от България