Българско гражданство ще се взема с по-малко бумащина

Българско гражданство ще се взема с по-малко бумащина

Министерството на правосъдието предложи във вторник редица промени, които целят облекчаване на процедурите за кандидатите за българско гражданство. Основната промяна се състои в това, че администрацията ще прави служебни проверки за статута на кандидатите и те няма да бъдат товарени със задължение да събират част от документите.

По служебен път ще се събират удостоверенията от МВР за разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване в страната, както и справката за платените осигуровки. Кандидатите няма да носят и документи за промяна в имената, ако са сключили брак с български гражданин. Ще отпадне и изискването кандидатите да предоставят удостоверение за сключен граждански брак, когато бракът е сключен с български гражданин в България.

Едновременно с това се създават и нови правила за приемането и регистрирането на молбите на кандидатите. Основната промяна е, че интервюто с кандидатите ще се провежда още при подаването на документите. Условието е да са подадени всички документи. В края на миналата седмица правосъдният министър Цецка Цачева обясни, че така процедурата за предоставяне на гражданство ще се съкрати с близо година и половина.

Предвидено е неприключилите процедури по вече подадените и регистрирани молби и предложения, за които са насрочени дати и часове за интервю, да се довършват по досегашния ред.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?