Българското население продължава да се топи и да застарява

Българското население продължава да се топи и да застарява

Населението на България се е стопило с близо 52 хиляди души през 2017 г. или с 0.7 на сто, раждаемостта е намаляла с  над хиляда деца или 1.6 на сто, а средната продължителност на живота се е увеличила с 0.1 години. Това сочат данните в отчета за миналата година за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.),  приета от правителството в сряда.

По данни на НСИ към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. Спрямо година по-рано намалението е 51 825 души.

Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът на застаряване, посочват от правителствената пресслужба. В края на 2017 г. хората на 65 и повече навършени години са 1 481 908, или 21% от населението на страната. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. - с 4.1 процентни пункта, според данните.

Средната продължителност на предстоящия живот за населението на страната, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74.8 години. При мъжете тя е 71.3 години, докато при жените е със 7 години по-висока - 78.4 години. Жителите в  градовете живеят по-дълго - 75.6 години, докато  в селата – 72.8 години.

През 2017 г. в страната са регистрирани 64 359 родени деца, като от тях 63 955 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените деца. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27 години през 2016 г. на 27.1 години през 2017 година. През миналата година средният брой живородени деца от една жена е бил 1.56. За сравнение през 2001 г. той е бил 1.24, а през 2016 г.  – 1.54.

Данните показват, че детската смъртност намалява. През 2017 г. в страната са починали 408 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 6.4‰. Това е най-ниската регистрирана в страната стойност. През 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4‰, през 2005 г. - 10.4‰, а през 2016 г. - 6.5‰.

По отношение на стандарта и качеството на живот на населението се наблюдават позитивни промени. През 2017 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 586 лв. и нараства с 8.1% спрямо 2016 година. За периода 2008 - 2017 г. общият доход средно на лице от домакинство се увеличава близо 1.6 пъти, според отчета.

Споделяне

Още от България

Нужно ли е писмено споразумение за новото правителство?