Балканска стипендия за отлични постижения в журналистиката

Фондациите Robert Bosch и ERSTE обявяват нова стипендиантска програма за млади журналисти от Балканите. Инициативата, която ще се управлява от BIRN, Балканската мрежа за разследващи репортажи, ще дава всяка година възможност на десет журналиста от региона да направят задълбочено изследване и да изготвят текстове, които ще бъдат публикувани в специално издание.

Все повече балканските медии покриват сложни проблеми от регионално и европейско значение. Затова тази програма цели да насърчи създаването на качествена журналистика, развитието на регионални мрежи сред журналистите и балансираното отразяване на централни както за региона, така и за Европейския Съюз теми.

Журналисти на възраст до 35 години от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Македония, Черна Гора, Румъния или Сърбия са поканени да кандидатстват със свои проекти, свързани с темата за тази година – МОБИЛНОСТ.

Изникващите граници и препятствия пред движението на хора, стоки, капитали, услуги, информация и идеи – както между самите балкански страни, така и между тях и ЕС, пречат на развитието, предизвикват отчаяние, бавят помирението и сътрудничеството, и изолират региона от Европа и нейните ценности. Това налага нуждата от оригинално и съществено журналистическо изследване как тези пречки влияят на политиката, икономиката и обществения живот.

Десет стипендианта ще бъдат подбрани въз основа на изпратените проекти, които трябва да предвиждат трансгранична изследователска работа на Балканите и в ЕС, да дават примери за наличие или липса на сътрудничество, да правят сравнения, включително между развити в различни държави добри практики.

Те ще участват в стипендаиантската програма, която включва уводен семинар във Виена, обучение от редакционния екип на Балканската мрежа в съответната страна, индивидуални пътувания до други страни от региона и от ЕС и заключителен семинар и церемония за връчване на награди в Берлин.

Успешните кандидати ще получат стипендия от 2000 евро и средства за пътуване във връзка с работата по изследването в размер до 2000 евро. Комисията от журналисти и експерти ще награди един от стипендиантите с разработена специално за него възможност за по-нататъшно професионално развитие на стойност 8000 евро.

Изработените от стипендиантите текстове ще бъдат публикувани в края на годината и разпространени на всички балкански езици, както и на английски и немски.

Как да кандидатствате?

Краен срок за получаване на документите е 27 април 2007 г.  Формуляри и по-подробни указания са публикувани на fellowship.birn.eu.com  

fellowship.birn.eu.co

Robert Bosch Stiftung

Основаната през 1964 г. Robert Bosch Stiftung GmbH е една от основните немски фондации, асоциирани с частни капитали. Тя е плод на благотворителните и обществени усилия на основателя си Роберт Бош (1861-1942 гг.) и изпълнява неговия завет по съвременен начин. Фондация Robert Bosch Stiftung работи основно в областта на международните отношения, здравеопазването и образованието.

www.bosch-stiftung.de

ERSTE Foundation

Фондация ERSTE е пряк наследник на спестовната асоциирана банка "Erste Oesterreichische Spar-Casse", основана във Виена през 1819 г. Произхождайки от традицията на спестовни банки, основани като предприятия в обществена полза, фондация ERSTE започна дейността си през 2005 г. Като главен акционер на Erste Bank, ERSTE е една от най-големите фондации в Европа. Тя е активна в целия регион на Централна и Югоизточна Европа, където работи по три програми – Социална отговорност, Култура и Европа.

www.erstestiftung.org

Балканската Мрежа за Разследващи Репортажи

Balkan Investigative Reporting Network 

BIRN е мрежа от неправителствени организации на журналисти от Балканите. Членовете на организацията в региона – бюрата на Балканската мрежа за разследващи репортажи, работят по широк кръг от проекти за обучение и обществени дебати с цел да подобрят качеството и влиянието на аналитичната и разследваща журналистика. Заедно, те издават Balkan Insight – водещо издание, което отразява проблемите на региона по пътя му на интеграция в ЕС.
www.birn.eu.com

За повече информация можете да се свържете с

Anna McTaggart
Fellowship Programme Manager

BIRN

ul. Gospodar Jovanova 81

11000 Belgrade, Serbia
Tel.: +381 (0)11/328-7080
Fax: +381 (0)11/2622-328
[email protected]
fellowship.birn.eu.com

Споделяне

Още от България