Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

БАН и два факултета на СУ са в научния елит за 2016

Министерството на образованието класира 159 научни звена според реалните им постижения

5 коментара
БАН и два факултета на СУ са в научния елит за 2016

Четири института на БАН, Факултетът по журналистика и Историческият факултет на Софийския университет са звената, които влизат в групата на елита в науката в сферата на социалните и хуманитарните науки в България през 2016 г. Те имат най-висока оценка за научните си постижения и затова ще получат допълнително финансиране, става ясно от класация на Министерството на образованието и науката (МОН), обобщена в "Доклад на постоянно действащата експертна комисия за наблюдение, оценка и анализ на научноизследователската дейност, осъществявана от научните организации и висшите училища за 2016 г.", публикуван неотдавна.

Най-елитна наука в България в сферата на хуманитаристиката се практикува в Национален археологичен институт с музей към БАН (22.69 точки), в Института по балканистика към БАН (21.94 т.), в Кирило-методиевски научен център към БАН – (18.51 т.), в Института по български език към БАН (13.00 т.), във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ (9.44) и в Историческия факултет на Алма Матер (8.13).

Във втората група, която също е със сравнително добра оценка, влизат 20 научни звена, като много от тях са извън столицата – например Колежът по туризъм в Благоевград, а също и факултети на Шуменския, Пловдивския, Великотърновския университет.

Изненадващо, сред слабите по научната си дейност звена в хуманитарната сфера се нареждат считани за елитни факултети като Юридическият факултет на СУ, който е получил по-малко от 2 точки в класацията, а също и Факултетът по класически и нови филологии на Алма Матер. В средата на класацията, с по-малко от 3 точки, е Философският факултет на СУ, който също се счита за престижен в сферата на хуманитаристиката.

Най-закъсал в научно отношение е Великотърновският университет, който влиза с цели свои седем факултета в най-слабата група в хуманитаристиката. Към нея се причисляват и два от факултетите на Националната художествена академия.

В сферата на естествените науки масово лидери по научна дейност са звена на БАН, а не на университетите. Например в сферата на биологичните науки най-висока оценка получава Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН (53.03 точки), на математиката и информатиката – Институтът по механика на БАН (21.41 т.), на физическите науки – Институтът по ядрени изследвания на БАН, на химическите науки – Институтът по обща и неорганична химия на БАН и т. н.

В класацията на МОН по наредба е трябвало да влязат общо 227 научни звена, но 68 от тях не са оценени заради некоректно подадени или неподадени данни. От класираните 159 звена 38 са в елита и само те ще получат допълнително материално стимулиране, сочи докладът.

Комисията, която е извършила оценката по специална методика, е срещнала редица трудности в работата си, става ясно от документа. Някои звена не са предоставили дори списък на изследователския си състав, което е обезсмислило по-нататъшната оценка. Неточна и непълна информация е предоставяна за статиите, книгите и другите публикации на изследователите, особено по отношение на идексираните в Scopus. Като монографии са предоставяни учебници и учебни помагала, автореферати към дисертации и други крайно неподходящи по този показател публикации. Налице е двойно вписване на публикации, например на български и на английски език. Една публикация пък била регистрирана четири пъти – от всеки от четиримата ѝ автори.

Комисията на МОН има и конкретни препоръки как да се подобри системата на оценка. Предлага също да се осигурят средства за по-високи заплати на учените от най-добрите научни организации. Друга идея е да се създаде информационна система за научноизследователската дейност на звената в университетите и академиите у нас, като целта е оценката занапред да се генерира автоматично.

КЛАСАЦИЯ НА МОН ЗА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 Г.


Група 1 – елит
Група 2 – ефективни организации
Група 3 – задоволително ефективно изпълняващи научната си дейност организации
Група 4 – организации с незадоволителна ефективност
Група 5 – организации със слаба ефективност, имаща нужда от методична помощ за повишаване на ефективността

I. Биологични науки и биотехнологии

Група 1
1. Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН – 53.03
2. Институт по микробиология, БАН – 28.26
3. Институт по невробиология, БАН – 27.45

Група 2
1. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН – 22.36
2. Институт по молекулярна биология, БАН – 19.91
3. Биологически факултет, Пловдивски университет“ – 17.95
4. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН – 15.23

Група 3
1. Институт по биология и имунология на размножаването, БАН – 14.72
2. Биологически факултет, Софийски университет - 8.48
3. Институт по криобиология и хранителни технологии – София, ССА – 5.16

Група 4 - празна

Група 5 - празна

II. Медицински науки, здравеопазване и фармация

Група 1
1. УМБАЛ "Национална кардиологична болница" - 57.19
2. УМБАЛ "Александровска" – 57.09
3. Фармацевтичен факултет, Медицински университет - София – 41.27
4. Национален център по заразни и паразитни болести – 40.37
5. Медицински факултет, Медицински университет - Пловдив – 37.26
6. Медицински факултет, Медицински университет - София – 27.28

Група 2
1. Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – 26.65
2. Медицински институт на МВР – 23.00
3. Национален център по обществено здраве и анализи — 20.50
4. Фармацевтичен факултет, Медицински университет - Варна — 20.10
6. Факултет по обществено здраве, Медицински университет - София — 16.03
7. Медицински колеж, Медицински университет — София — 16.00
8. Медицински факултет, Медицински университет — Варна — 14.02
9. Медицински колеж, Медицински университет — Варна — 13.75
10. Медицински факултет, Софийски университет — 12.87
11. Военномедицинска академия — 11.68
12. Факултет по фармация, Медицински университет — Пловдив — 11.59
13. Факултет по обществено здраве, Медицински университет — Пловдив — 11.44
14. Факултет по фармация, Медицински университет — Плевен — 9.34
15. Факултет дентална медицина, Медицински университет — София — 9.24
16. Факултет обществено здраве и здравни грижи, Русенски университет — 8.86
17. Факултет по обществено здраве и здравни грижи, Бургаски университет "Проф. Ас. Златаров“- 8.01

Група 3
1. Факултет по медицина, Медицински университет — Плевен — 7.32
2. Факултет по дентална медицина, Медицински университет — Варна — 7.19
3. Медицински колеж, Медицински университет — Пловдив — 6.92
4. Медицински факултет, Тракийски университет — 6.34
5. Факултет "Здравни грижи“, Медицински университет — Плевен — 5.59
6. Факултет "Обществено здраве“, Медицински университет — Плевен — 5.15

Група 4
1. Национален център по радиобиология и радиационна защита — 5.07
2. Департамент по спорт, Софийски университет – 4,86
3. Департамент по езиково и специализирано обучение, Медицински университет – Пловдив — 4.70
4. Факултет по дентална медицина, Медицински университет — Пловдив — 4.68

Група 5
1. Медицински колеж, Университет "Проф. Асен Златаров“ - Бургас - 4.31
2. Филиал Хасково, Тракийски университет — 3.30
3. Университетска болница Аджъбадем Сити Клиник МБАЛ Токуда — 3.08
4. Медицински колеж, Медицински университет — Плевен — 2.86
5. Център по езиково обучение, физическо възпитание и спорт, Медицински университет-София – 2.00
6. Медицински колеж, Тракийски университет – Стара Загора – 1.93

 

III. Икономически науки (включително науки за бизнеса)

Група 1
1. Институт за икономически изследвания, БАН — 11.51
2. Факултет "Управление и администрация“ - УНСС— 8.4

Група 2
1. Факултет "Стопанско управление“, Лесотехнически университет — 6.47
2. Стопански факултет, Университет по хранителни технологии, Пловдив — 6.30
3. Факултет по икономика, Аграрен университет Пловдив — 6.09
4. Бизнес факултет - УНСС— 5.6
5. Академично направление Бизнес администрация—Американски университет—Благоевград- 5,5
6. Висше училище по застраховане и финанси — София — 5.40
7. Факултет "Управление“, Икономически университет Варна, — 5.06
8. Общоикономически факултет - УНСС— 5.0
9. Финансово-счетоводен факултет - УНСС— 4.8
10. Стопански факултет, Софийски университет - 4.60
11. Факултет "Икономика на инфраструктурата“, УНСС— 4.10
12. Факултет "Социални и икономически науки“, Пловдивски университет — 4.10
13. Стопански факултет, Тракийски университет – Стара Загора – 4.10

Група 3
1. Бургаски свободен университет – 3.52
2. Стопанска академия, Свищов – 3.31
3. Факултет "Бизнес и мениджмънт“, Русенски университет— 3.30
4. Факултет "Международна икономика и политика“, УНСС — 3.30
5. Стопански факултет, Икономически университет, Варна — 2.24

Група 4
1. Стопански факултет, Технически университет, Габрово — 2.14

Група 5
1. Финансово-счетоводен факултет, Икономически университет, Варна — 2.06
2. Стопански факултет, Великотърновски университет— 0,10


IV. Агронауки, агротехнологии и ветеринарна медицина

Група 1
1. Агробиоинститут – София, ССА – 28.48
2. Факултет по агрономство, Аграрен университет – Пловдив – 17.70
3. Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора – 16.93
4. Институт по гората, БАН – 13.39
5. Факултет "Растителна защита и агроекология“, Аграрен университет – Пловдив – 12.25
6. Факултет "Горско стопанство“, Лесотехнически университет,– 11.73
7. Ветеринарно-медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора – 11.27

Група 2
1. Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, ССА – 9.70
2. Институт по овощарство – Пловдив, ССА – 9.44
3. Институт по зеленчукови култури “Марица" - Пловдив, ССА – 8.91
4.Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт –София – 7.80
5. Институт по животновъдни науки – Костинброд, ССА – 7.76
6. Земеделски институт – Стара Загора, ССА – 7.56
7. Институт по растителни генетични ресурси “К. Малков" - Садово, ССА – 7.44
8. Аграрно – индустриален факултет, Русенски университет, – 7.24
9. Агрономически факултет, Лесотехнически университет – 6.93
10. Факултет "Горска промишленост“, Лесотехнически университет – 6.86
11. Институт по тютюна и тютюневите растения, с. Марково, Пловдив, ССА – 6.65
12. Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево, ССА – 6.40
13. Земеделски институт – Шумен, ССА – 6.40

Група 3
1. Институт за изследване и развитие на храните - Пловдив, ССА – 5.87
2. Институт по полски култури – Чирпан, ССА – 5.17
3. Факултет "Ветеринарна медицина“, Лесотехнически университет – 4.94

Група 4
1. Институт по земеделие – Кюстендил, ССА – 4.25
2. Институт по планинско земеделие и животновъдство и земеделие – Троян, ССА – 4.06
3. Лозаро-градинарски факултет, Аграрен университет – Пловдив – 4.03

Група 5
1. Институт по земеделие – Карнобат, ССА – 3.59
2. Департамент ЕОФВС, Университет по хранителни технологии – Пловдив – 0.47


V. Хуманитарни и социални науки

Група 1
1. Национален археологичен институт с музей, БАН – 22.69
2. Институт по балканистика с център по тракология, БАН – 21.94
3. Кирило-методиевски научен център, БАН – 18.51
4. Институт по български език, БАН – 13.00
5. Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет - 9.44
6. Исторически факултет, Софийски университет - 8.13

Група 2
1. Институт за литература, БАН – 7.91
2. Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей, БАН – 7.29
3. Институт за исторически изследвания, БАН – 6.86
4. Институт за изследване на населението и човека, БАН – 6.75
5. Колеж по туризъм – Благоевград – 6.45
6. Институт за изследване на обществата и знанието, БАН – 6.34
7. Факултет "Обществени науки“, Университет “Проф. Асен Златаров" -Бургас- 5.93
8. Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет – 5.14
9. Философско-исторически факултет, Пловдивски университет – 4.46
10. Колеж по туризъм, Университет “Проф. Асен Златаров"- Бургас - 4.39
12. Педагогически факултет, Софийски университет - 3.76
13. Факултет по славянски филологии, Софийски университет - 3.74
15. Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора – 3.67
17. Педагогически факултет, Шуменски университет – 3.40
18. Факултет Библиотекознание и културно наследство, УНИБИТ – 3.26
19. Юридически факултет, УНСС – 3.20
20. Педагогически факултет, Великотърновски университет – 3.19

Група 3
1. Факултет "Начална и предучилищна педагогика“, Софийски университет- 2.81
2. Философски факултет, Софийски университет- 2.75
3. Факултет "Пожарна безопасност и защита на населението“, Академия на МВР – 2.74
4. Национална академия за театрално и филмово изкуство - София – 2.73
5. Педагогически факултет, Пловдивски университет – 2.66
6. Департамент по езиково обучение, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас – 2.59
7. Факултет "Музикална педагогика“, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив – 2.52
8. Факултет "Музикален фолклор и хореография“, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив – 2.31
9. Филологически факултет, Пловдивски университет – 2.22
10. Богословски факултет, Софийски университет- 2.15

Група 4
1. Департамент за езиково обучение — Софийски университет - 1,93
2. Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет - 1.91
3. Юридически факултет, Пловдивски университет – 1.71
4. Факултет "Полиция“, Академия на МВР – 1.70
5. Юридически факултет, СУ “Св. Климент Охридски" - 1.69
6. Театрален колеж "Любен Гройс“ – 1.50
7. Факултет "Изобразително изкуство“, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив -1.47
8. Департамнет за информация и усъвършенстване на учители , Софийски университет - 1.40

Група 5
1. Факултет по изящни изкуства, Национална художествена академия – 0.96
2. Факултет по приложни изкуства, Национална художествена академия – 0.55
3. Филиал Враца, Великотърновски университет - 0.50
4. Исторически факултет, Великотърновски университет – 0.44
5. Департамент по чужди езици, Икономически университет-Варна – 0.42
6. Юридически факултет, Русенски университет – 0.33
7. Факултет "Изобразително изкуство“, Великотърновски университет – 0.21
8. Филологически факултет, Великотърновски университет – 0.17
9. Философски факултет, Великотърновски университет – 0.17
10. Православен богословски факултет, Великотърновски университет – 0.12
11. Департамент "Езиково обучение“, Великотърновски университет – 0.01


VI. Математика, информатика, информационни и комуникационни технологии

Група 1
1. Институт по механика, БАН – 21.41
2. Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН – 19.59
3. Институт по математика и информатика, БАН – 18.75

Група 2
1. Факултет "Телекомуникации и мениджмънт“, Висше училище по телекомуникации и пощи – 13.71
2. Факултет "Математика и информатика“, Шуменски университет – 7.62
3. Факултет "Приложна математика и статистика“, УНСС – 6.11
4. Факултет "Информационни науки“, УНИБИТ – 5.24
5. ДИКПО – Варна, Шуменски университет – 4.20
6. Факултет "Математика и информатика“, Софийски университет- 3.85

Група 3
1.Факултет "Математика и информатика“, Пловдивски университет – 3.77
2.Факултет по информатика, Икономически университет, Варна – 2.49

Група 4
1. Факултет "Математика и информатика“, Великотърновски университет -0.86

Група 5 - празна


VII. Физически науки и технологии

Група 1
1.Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН – 43.03
2.Институт по астрономия, БАН – 31.28
3.Факултет по природни науки, Университет “Проф.Асен Златаров", Бургас – 31.13

Група 2
1. Национален природонаучен музей, БАН – 24.43
2. Институт по електроника, БАН – 24.08
3. Институт по физика на твърдото тяло, БАН – 19.38
4. Физически факултет, Пловдивски университет – 18.48
5. Факултет "Природни науки“, Шуменски университет – 15.00
6. Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН – 14.17
7. Институт по оптически изследвания и технологии, БАН – 12.06

Група 3
1. Централна лаборатория по приложна физика, Пловдив, БАН – 11.10
2. Национален институт по метеорология и хидрология, БАН – 10.37
3. Институт за космически изследвания и технологии, БАН – 5.24

Група 4
1. Факултет "Природни науки и образование“, Русенски университет – 4.84
2. Физически факултет на Софийски университет- 4.82
3. Природоматематически факултет, Югозападен университет, Благоевград – 1.58

Група 5 - празна


VIII. Химически науки и технологии

Група 1
1. Институт по обща и неорганична химия, БАН — 102.95
2. Институт по полимери, БАН — 58.05
3. Институт по физикохимия, БАН — 53.46
4. Факултет по химия и фармация, Софийски университет— 52.65
5. Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН — 42.43

Група 2
1. Институт по катализ, БАН — 40.43
2. Институт по инженерна химия, БАН — 36.31
3. Факултет по химични технологии, ХТМУ – 29.91
4. Институт по електрохимия и енергийни системи, БАН — 24.52

Група 3
1.Химически факултет, Пловдивски университет — 16.42
2.Факултет по металургия и материалознание, ХТМУ – 12.69
3.Факултет по химично и системно инженерство, ХТМУ – 12.52

Група 4 - празна

Група 5 - празна


IX. Геоложки и кристалографски науки

Група 1
1. Институт по минералогия и кристалография, БАН — 79.12

Група 2
1. Геологически институт, БАН — 15.66

Група 3
1. Геолого-географски факултет, Софийски университет- 5.45

Група 4 - празна

Група 5 - празна


X. Инженерни, строителни и архитектурни науки и технологии

Група 1
1. Технологичен факултет, Университет по хранителни технологии-Пловдив — 21.89
2. Институт по металознание, БАН — 20.47

Група 2
1. Факултет "Технически науки“, Университет "Проф. Асен Златаров“, Бургас — 14.30
2. Минно-геоложки университет – 12.16
3. Факултет Екология и ландшафтна архитектура, Лесотехнически университет,— 11.93
4. Технически университет, София – 10.86
5. Русенски университет, Филиал Разград — 6.15
6. Машинно-технологичен факултет, Русенски университет — 4.99
7. Транспортен факултет, Русенски университет — 4.56
8. Технически факултет, Университет по хранителни технологии, Пловдив — 4.26
9. Факултет "Електротехника, електроника и автоматизация“, Русенски университет — 4.02
10. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков“ – 3.53
11.Технически университет – Варна – 3.45
12.Факултет "Машиностроене и уредостроене“, Технически университет — Габрово — 3.34
14.Факултет по технически науки, Шуменски университет – 3.11
15.Университет по архитектура, строителство и геодезия – 2.95

Група 3
1. Факултет "Електротехника и електроника“, Технически университет — Габрово — 2.50
2. Факултет "Техника и технологии“, Тракийски университет, Стара Загора — 2.45
3. Висше строително училища "Л. Каравелов“ – 2.17
4. Архитектурен факултет, Варненски свободен университет — 2.11

Група 4 - празна

Група 5
1. Технически колеж - Смолян, Пловдивски университет — 1.64
2. Филиал Силистра, Русенски университет,— 1.29
3. Департамент за езиково и специализирано обучение, ТУ-Габрово — 0.85
4. Технически колеж Ловеч, ТУ-Габрово — 0.46

Ключови думи

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

5 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. edin.drug
  #5
 2. анита хегерланд
  #4

  Сега и финансирането трябва да е различно?!

 3. lubo
  #3

  юридическият факултет на СУ кл. Охридски изпада от класациите ... защо така ? Нали др. Фидосова там е учила?

 4. Горскио
  #2

  Ядрения институт на БАН е излязъл начело - след коригираната обосновка за икономическата изгода от Белене. Аз предлагам всички българи, привърженици на Белене, които според проучванията са около 65% от населениет, т.е. към 4 милиона - да си основат едно акционерно дружество, всеки да даде средно по 5 хиляди лева и да почнат да градят и да печелят (без участие на държавата, та да прецакат останалите 3 милиона скептично население)

 5. Горскио
  #1

  Хаха, Повервах на това класиране, само че без малко. Само един пример - пуснете търсачка за Технически университет - София и ще видите единсъвеното им присъствие в класирането на МОН - в инженерни науки, след ... Лесотехническия университет. Хаха

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.