БАН открива 170 места за прием на докторанти

БАН открива 170 места за прием на докторанти

Българската академия на науките (БАН) стартира конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за академичната 2021/2022 година.

В срок от 13 август до 13 октомври кандидатите ще имат възможност да подадат молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация.

Бъдещите възпитаници на Академията могат да избират между над 130 докторски програми в общо 9 научни направления в БАН с усреднена акредитация от 9.28 от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) и да придобият диплома, която се признава и цени високо в целия свят.

Българската академия на науките, която е най-старата научна институция у нас, ще предложи на кандидат-докторантите специализирано обучение в 9 научни направления:

"Информационни и комуникационни науки и технологии";

"Енергийни ресурси и енергийна ефективност";

"Нанонауки, нови материали и технологии";

"Биомедицина и качество на живот";

"Биоразнообразие, биоресурси и екология";

"Климатични промени, рискове и природни ресурси";

"Астрономия, космически изследвания и технологии";

"Културно-историческо наследство и национална идентичност";

"Човек и общество".

Обучението на докторанти в БАН се осъществява чрез записване в редовна или задочна форма на обучение, фиксирани в закона за висшето образование.

По време на процеса по придобиване на научната степен "доктор", те ще имат възможност да черпят знания от научно ръководство от експерти на световно ниво в съответните области, както и да се включват в международни изследователски проекти, чрез които да обменят опит с чужди професионалисти от сферата.

Сред най-големите предимства на Академията е достъпът до обновени научни лаборатории и модерна инфраструктура, специално създадени за спецификата на изследователските дейности.

"Щастлив съм да обявя началото на кампанията в БАН по прием на докторанти за 2021/2022 година. С всеки изминал ден Българската академия на науките се превръща във все по-иновативно пространство за провеждане на научни изследвания и реализиране на проекти. През 2020 г. при нас се обучаваха общо 360 докторанти, а голяма част от тях днес са сърцето на Академията. Очакваме с нетърпение тазгодишните кандидати, които вярваме, че ще се превърнат в неизменна част от успеха на българската наука", казва акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН.

Сред основните преимущества на докторантите в БАН е и целевото обучение, което се провежда от "Кариререн център" към Академията и което ежегодно запознава докторантите и учените с възможностите за бъдеща кариера в науката и бизнеса.

През последните години такива обучения проведоха огранизаторите на програмата на "За жените в науката" - L’OREAL и ЮНЕСКО, като през 2020 г. носител на националната стипендия по програмата бе д-р Радослава Бекова от "Институт по океанология" – БАН.

Докторантите на Академията работят върху иновативни изследвания, като друг успешен проект е този на д-р Елица Петкучева, която разработва обещаваща алтернатива за устойчиво използване на енергия с цел предотвратяване на прогресивното изменение на климата.

Д-р Мария Шрьодер, настоящ докторант в БАН, който се завърна в България от Германия, за да развива научната си кариера у нас, в момента тества иновативна терапия за лечение на рак, таргетираща само туморните клетки в организма.

Повече информация относно провеждането на конкурса за придобиване на образователна и научна степен "доктор", както и необходимите документи за него, кандидатите могат да получат от сайта на Центъра за обучение към БАН, както и на имейл: [email protected].

Пълен списък със свободните позиции можете да откриете тук, а за конкретните научни теми на докторантурите е необходимо кандидатите да се обърнат към съответните научни звена на БАН, в които ще се обучават.

Споделяне

Още от България