БАН предлага данъчни преференции за екологичния бизнес

Да се въведат данъчни преференции за фирми и предприятия, които са екологично съобразни, предложиха икономисти от БАН в четвъртък по време на дискусия за “зелената“ заетост в България. Според д-р Победа Луканова от Института по икономика, така ще се стимулира процесът на “позеленяване“ на заетостта у нас. Данъчните облекчения биха били силно мотивираща мярка за бизнеса да се насочи към благоприятни за околната среда дейности и да се предлагат повече “зелени“ работни места, смята тя.

Вариант е да се намали тежестта за екофирмите и да се увеличи за замърсителите, като по този начин ще се балансират приходите. Подобна била практиката в най-екологичната страна в ЕС – Швеция. Стимули за зелени предприятия се прилагат още в Германия, Дания и Норвегия, посочи Луканова.

В по-далечна перспектива може да се разработят специални политики и в социално-осигурителната сфера, като част от осигуровките на “зеления“ работник да се поемат от държавата, смята експертът.

„Зелени” политики има и на битово ниво – така например, домакинствата в Белгия получават пари на ръка от държавата, ако решат да си сменят стария бойлер с нов - екологосъобразен. Съществува практика, част от заплащането да става и чрез екочекове, с които хората да си купуват екопродукти, които иначе биха им излезли твърде скъпо.

Финансовите наказания за “кафявата” икономика като част от специфичните мерки за опазване на околната среда засега трудно могат да се прилагат, смятат експертите от института. Според тях подобна политика би могла да бъде глобална цел, но въвеждането ѝ на национално, или дори на общо европейско ниво не е възможно за момента.

Консенсус по този въпрос едва ли ще бъде постигнат скоро, ако се съди по неубедителните резултати от провелата се наскоро среща в Копенхаген, коментираха участниците в дискусията.

“Зелената“ заетост е ново и все още не добре осъзнато понятие у нас, обясни Луканова. Трудно може да се определи и какъв е процентът на “зелените“ работни места в България, тъй като не са правени измервания в тази посока.

Еко-компетентността постепенно ще се превръща във фактор за професионалното развитие на служителите, смятат икономистите на БАН. За целта трябва да се подобри качеството на висшето образование в сферата на опазването на околната среда. За провеждане на екологосъобразни политики пък, освен държавни средства, трябва да се използват максимално и структурните фондове на ЕС, както и програмите на Световната банка, препоръчват те.

Споделяне

Още от Greenpool