БАН разработва иновативна технология за производство на водород

Д-р Елица Петкучева

Иновативна и по-евтина технология за производство на горивото на бъдещето – водорода, разработват учени от Българската академия на науките (БАН), чийто ръководител е д-р Елица Петкучева, учен и асистент в Института по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС) към БАН.

На водорода, произведен при електролиза с електроенергия от възобновяеми източници, се гледа като на енергийния ресурс, който ще замени замърсяващи суровини като петрола и дори природния газ. Редица автомобилопроизводители разработват модели на водород, предвижда се разширяването на използването му при корабите и влаковете. В момента водород, добит обаче от въглища, се използва като гориво.

Конкретната цел на проекта на БАН е да се открие начин за оптимизиране на състава и структурата на използваните катализатори за производство на водород, постигайки така повишаване на енергийната ефективност и понижаване на цената на получените електроди. Това информират разработчиците, чиято цел е иновацията да стане приложима и да се намали общото производство на енергия от изкопаеми горива и да допринесе съществено при борбата със замърсяването на атмосферата.

"През последните няколко години работата ми е изцяло насочена към разработването на екологични технологии за добив, съхранение и пренос на енергия. Присъединих се към научния екип на ИЕЕС-БАН, за да продължа да следвам мечтата си и да обменям опит с професионалисти в научната сфера, каквито са всичките ми колеги в Академията", коментира д-р Петкучева.

Тя завършва докторската си степен в БАН, а основната област, в която се развива, е водородна енергетика, базирана на производството на евтин водород, осигурявайки устойчиво производство на енергия. Петкучева е финалист и в програмата "Най-изявените млади личности на България 2020".

През последните няколко години Българската академия на науките насочва основния си фокус върху разработването на иновативни проекти, които се ръководят от докторантите на Академията. Друг обещаващ проект на БАН е тестването на иновативна терапия за лечение на рак, която таргетира предимно злокачествените туморни образувания и е възможно най-щадяща за здравите клетки. Проектът се ръководи от д-р Мария Шрьодер, която разработва ново вещество с изразено избирателно противотуморно действие.

Споделяне

Още от Greenpool

Подкрепяте ли партия на Кирил Петков и Асен Василев и ще гласувате ли за нея?