БАН с добра обща външна оценка, въпреки неработещите структури

БАН с добра обща външна оценка, въпреки неработещите структури

Международният одит на БАН дава обща положителна оценка на академията въпреки тревожните констатации, открити при проверките. Това стана ясно в понеделник при представянето на резултатите от одита, извършен от Европейската научна фондация и Европейската федерация на националните академии на науките.

Въпреки общата добра оценка от одита става ясно, че институтите на БАН в инженерните специалности, които могат да произвеждат приложими в ежедневието иновации, са с доста ниска продуктивност и качество на производството. 12 звена на БАН от различни области на науката пък са оценени като слабо перспективни.

"Мнозинството от институтите на академията извършват ценна изследователска дейност според международните стандарти", е основният извод в доклада, който бе коментиран пестеливо от ръководството на БАН в понеделник под предлог, че тепърва ще се запознава в детайли с него. Председателят на БАН акад. Никола Съботинов не пожела да назове кои са институтите с положителна оценка и кои със слаба.

Друг извод в доклада е, че в момента "БАН е по-скоро в режим на оцеляване, при който осигуряването на допълнителни доходи на ниво институти или дори на работни групи надделява над развитието и осъществяването на дългосрочни, солидни и устойчиви изследователски политики".

Одитът, изготвен от 40 учени от 17 страни, съветва реформите в БАН, включващи преструктуриране на отделни звена, да не се правят "отгоре надолу".

Председателят на БАН акад. Никола Съботинов съобщи, че до 20 декември всички научни звена на академията трябва да се запознаят с докладите от одита, които се отнасят до тях, и да внесат предложения за своето преструктуриране. "В същото време Управителният съвет (УС) на академията също ще работи по принципи и методи за предстоящата реформа. До 20 януари УС ще внесе в Общото събрание на БАН предложения за преструктуриране на отделни звена на академията", съобщи Съботинов.

Министърът на образованието Сергей Игнатов отново декларира, че министерството ще подкрепи готвената от ръководството на БАН реформа.

"Министерството ще подпомогне реформата в БАН, тъй като неминуемо някъде ще се наложи да се използват властови лостове, за да се подпомогне това, което ще се предприеме от ръководството на академията", каза Игнатов. "Не бива да се радваме на закривания. Не трябва да има такава радост, по-добре е да видим как може да се подобрят нещата в академията", допълни той.

12 звена в БАН са безперспективни, инженерните науки "куцат"

От гледна точка на качеството и продуктивността, в БАН няма нито едно от всички 71 звена, което да е с водещо място в международен план. Като конкурентоспособни в международен план с научен принос в своята област са оценени 17 института на БАН – по един във физическите и математическите науки, четири в химическите, пет в биологическите, четири в науките за земята и два в хуманитарните науки.

Нито един от институтите по инженерни науки обаче не е получил такава оценка. Тук попадат Институтът по компютърни и комуникационни системи, Институтите по информационни технологии, металознание, Централната лаборатория по мехатроника и приборостроене.

Също така нито едно звено от обществените науки, където влизат институтите по социология, икономика, философски изследвания, психология и правни науки, не е получил такава оценка.

С оценка за видима в международен план работа с ценен международен принос са два института от математическите науки, шест от физическите, четири от химическите, един от инженерните, шест от биологическите, пет от науките за земята, шест от хуманитарните и шест от обществените науки или 36 института на БАН.

С оценка за "стабилна изследователска работа, която по принцип заслужава да бъде продължена", но е видима само в национален мащаб, са 17 института на БАН, като най-много – шест – са в инженерните науки. Два такива института има при физическите науки, четири при биологическите, два при науките за земята, два в хуманитарните науки и един в обществените науки.

Един институт от хуманитарните науки е оценен, че не прави солидна изследователска работа, а повтаря съществуващи резултати и има недостатъци в научния или техническия подход. Председателят на БАН акад. Никола Съботинов обаче не пожела да назове кой е този институт, преди самото звено да се е запознало с оценката си.

По критерия значимост и обществена полезност като звена с важно значение са окачествени 44 института на БАН. Като такива със средно значение са определени 26 звена. Един институт от инженерните науки е оценен като звено без обществено значение.

От гледна точка на тяхната перспективност като много перспективни са оценени 26 звена на БАН, 33 института са определени за средно перспективни, като ниско перспективни са оценени 12 института на академията. Отново при инженерните науки няма нито един институт, който да е много перспективен. От общо седемте такива института три са ниско перспективни и четири са средно перспективни.

Според Съботинов институти с ниски оценки и по трите показателя ще бъдат закрити и слети с други звена на академията. "Някои институти ще бъдат закрити и слети с други, но ще запазим на работа ценните хора в тях", обясни председателят на БАН.

По повод предстоящото пенсиониране на близо 500 души в академията Съботинов напомни, че за целта са необходими близо 4 млн. лева, с които академията не разполага в бюджета си за догодина. “Реформи без пари не се правят“, посочи той. Иначе Съботинов обяви, че пенсионирането на по-възрастните учени ще даде възможност за увеличаване на възнаграждението на младите. Една от препоръките в одита е именно подкрепата за младите изследователи.

Споделяне

Още по темата

Още от България