БАН с три сценария за демографски срив през 2040 година

БАН с три сценария за демографски срив през 2040 година

Населението на България ще падне под 6 млн. души през 2040 година, ако не бъдат предприети целенасочени демографски мерки, предупредиха учени от БАН в във вторник.

От Департамент “Демография” към Института за изследване на населението и човека в БАН са разработили три варианта за развитието на демографската ситуация у нас.

При най-оптимистичният, който е и най-малко вероятен, населението на страната след 20 години ще бъде 6 750 000 души, но само ако бъдат прилагани и целенасочено следвани от поредица правителства едни и същи мерки.

Умереният вариант при предприемане на частични демографски мерки прогнозира населението да наброява 6 520 000 души през 2040 година.

А най-песимистичният “инерционен вариант“, ако не бъдат предприети никакви демографски мерки, предвижда в България да живеят 5 860 000 души след 20 години.

Директорът на института проф. Антоанета Христова коментира, че изводът от разиграните варианти е, че в следващите години, при всички положения, независимо от това какви политики се прилагат, населението в България ще намалява.

Сред причините населението на България да се топи през последните години, като тази тенденция ще продължава и в бъдеще, е миграцията. Тя в голяма степен се дължи на 6-кратната разлика в средната заплата между България и ЕС и се улеснява от свободното движение.

В същото време има голямо количество българи, които нямат нужното образование и желание, за да се реализират на пазара на труда и с тях трябва да се работи.

Христова коментира, че сега броят на децата, родени от жени във фертилна възраст, е средно е 1.5, а прогнозата е към 2040 г. да е средно 1.83. “При тази малка разлика не можем да допуснем, че раждаемостта е ключът към промяната на демографските тенденции“, заяви Христова.

Прогнозата за структурата на населението към 2040 г. и при благоприятния и при неблагоприятния вариант предвижда да се увеличава възрастното население. Затова според учените трябва да има специални политики към това население, за да може то да е по-дълго време на пазара на труда.

“До 2030-2035 г. у нас се предвижда все "по-рязко да спада населението между 40 и 64 години, както и населението между 15 и 39 години, а населението над 65 години ще продължи да се увеличава", прогнозира доц. Стоянка Черкезова.

Проф. Татяна Коцева представи данни от национално представително изследване за нагласите към семейната политика, като по-голяма част от анкетираните заявяват, че трябва да има безплатни учебници и помагала, безплатни лекарства за децата и безплатна храна за учениците в училище, както и безплатни прегледи за бременни жени и безплатни извънкласни занимания за учениците по спорт, чужди езици и изкуства.

По отношение на децата до 7 години като мерки се предлагат компенсаторни суми за родителите при оставане извън ясла или детска градина, родителски кооперативи, почасови услуги, лицензиране на гледаческите услуги и др.

Споделяне

Още от Общество