"Банк Аустрия" влиза на предприватизационно проучване в "Биохим"

"Банк Аустрия" започна предприватизационното си проучване на "Биохим", което ще продължи до 22 март, съобщи БТА. Все още Банковата консолидационна компания очаква "Хебросбанк" да докаже, че отговаря на задължителните условия, поставени пред кандидат-купувачите.

"Хебросбанк" е заявила дати за дю дилиджънс от 25 март до 5 април. От 8 април до 19 април в "Биохим" ще влезе "Росексимбанк" в консорциум с руската Международна промишлена банка.

През януари съветът на директорите на БКК определи минимална цена за банка "Биохим" от 95 милиона лева и постави условие кандидат-купувачите да имат петгодишна корпоративна история, да са със 100 милиона лева нетни активи и да бъдат търговска банка с пълен лиценз за банкова дейност.

На среща днес следобед с изпълнителния директор на БКК Нели Кордовска се очаква Търговска банка на Гърция да заяви датата, на която ще започне предприватизационното си проучване в банка "Биохим".

Търговска банка на Гърция, която е четвъртият кандидат-купувач заявил намерение да проучи банката, ще извърши дю дилиджънс съвместно с Кей Пи Ем Джи. Очаква се те да започнат проучването си в края на април. Съгласно регламента всеки от кандидат-купувачите разполага с две седмици, за да се запознае със състоянието на "Биохим".

Споделяне

Още от Бизнес