Банка Биохим обяви конкурс за най-добър инвестиционен проект за малкия бизнес

HVB Bank Biochim (банка Биохим) обяви конкурс за "Най-добър инвестиционен проект 2005", за малкия бизнес.

В четвъртък от финансовата институция съобщиха, че в конкурса могат да участват предприятия с годишен оборот до 1.5 млн.лв., които отговарят на условията за кредитиране на HVB Bank Biochim и исканията за кредити са подадени в периода на конкурса.

Крайният срок за подаване на документи и участие в конкурса е 31 януари 2005 г. Печелившите ще бъдат обявени на 15 февруари.

Конкурсът се организира за всеки от клоновете на банката в Пловдив, Стара Загора, Казанлък, Карлово, Пазарджик, Свиленград, Харманли, Хасково, Димитровград, Смолян и Кърджали, като документи за участие се приемат в съответния клон.

Във всеки от тези банкови клонове ще бъдат предоставени по една първа и една втора награди.

Първа награда е 50-процентно намаление на лихвата по предоставения инвестиционен кредит, а втора награда - намаление с 25 на сто. По-ниските лихвени проценти ще се прилагат от месеца, следващ датата на обявяване на победителите.

Критерии за оценка на проектите в конкурса са възвращаемост на инвестицията, внедряване на нови технологии или машини, създаване на нови работни места и енергийна ефективност.

Едно от условията за получаване на инвестиционен заем е финансовото участие на фирмата в проекта с поне 20% от инвестицията. За самостоятелно участие се признават извършени и документално доказани разходи, свързани с проекта. В случай, че недвижим имот, обект на кредитна сделка, служи като обезпечение, банката изисква от клиента самостоятелно участие в размер на минимум 25 % от инвестицията.

В момента лихвите за инвестиционни кредити за малък бизнес на HVB Bank Biochim са промоционални и в лева започват от 9.6 %, а в евро - от 8.7 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?