Банка ДСК приключва 2003 г. с печалба от 63.9 милиона лева

Банка ДСК приключва 2003 г. с печалба от 63.9 млн.лв. стана ясно на националното съвещание на кредитната институция.Печалбата е с 11 млн. лева повече от предишната година и след данъците е в размер на 48,5 млн. лв.

Възвръщаемостта на активите към 31.12.2003 г е 2,18%, а на капитала 17,2%. През 2003 г. активите на банката са се увеличили с 371,6 млн. лв. и са достигнали 2.391 млрд. лв., което представлява ръсст от началото на годината от 18,4 %.

Привлечените средства от клиенти са 2.035 млрд. лв. и нараснаха с 324,7 млн. лв. Годишният ръст на депозитната база е 19 %.

Банката е най-големият кредитор в страната с кредитен портфейл от 1.245 млрд.лв., при 946,6 млн. лв. за миналата година. През годината на населението са предоставени с 200 млн. лв. в повече кредити, а на фирмите - 99 млн. лв. Кредитите за насeлението са за 989 млн. лв., а за фирмите - 256 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?