Банка ДСК сваля лихвата за потребителски кредити

От 15 септември Банка ДСК намалява с около 1 пункт лихвите за потребителските кредити в левове, обезпечени с поръчителство или ипотека, съобщиха във вторник от финансовата институция.

От банката специално подчертават, че от промоцията могат да се възползват всички клиенти, които искат да теглят кредит за обзавеждане, за закупуване на стоки или автомобили, за почивка или образование.

До 8% ще спадне средната годишна лихва по стандартните потребителски кредити, по кредитите за безкасово закупуване на стоки от веригата магазини на "Метро Кеш & Кери България", както и други търговци, с които банката има сключен договор за стоково кредитиране. Банката предлага и преференция за намаляване на лихвения процент с още един пункт при изпълнение на условията на обвързана продажба.

Средната лихва по кредитите "Заедно на училище" за период от една година ще спадне на 8.3%, като се ползва отстъпка в лихвения процент с още един пункт при вноска по открит или новооткрит детски влог.

Промоционалните лихви важат и за кредитите за студенти, приети в акредитираните висши учебни заведения.

Още от Бизнес