Банка „Пиреос България” увеличава капитала си

На извънредно общо събрание на акционерите на 3 септември в София е било решено банка „Пиреос България” да увеличи уставния си капитал със 148.6 млн. лв., съобщиха от банката в неделя. Увеличението ще стане чрез емитиране на същия брой поименни акции, всяка с номинал от 1 лев. Увеличението ще бъде изцяло записано и платено от основният акционер, „Пиреос Банк С.А.” Атина до месец след Общото събрание.

С това увеличение на капитала, „Пиреос България” става банката с най-голям акционерен капитал в страната с над 316 млн. лв.

Банка „Пиреос България” е част от финансова група „Пиреос”, която оперира от 1994 г. на българския финансов пазар. В началото на 2005 г. Банка „Пиреос” закупува „Евробанк” АД и в момента се нарежда сред десетте най-големи банки в страната. Тя разполага с клонова мрежа от 71 клона и притежава активи за над 1.4 милиард евро.

Финансова група „Пиреос” е една от най-активните финансови организации в Гърция и Югоизточна Европа. Oснована  е през 1916 г., а днес притежава активи на обща стойност 31 млрд. евро и клонова мрежа от 536 клона (301 в Гърция и 235 в други държави).  

Споделяне

Още от Бизнес