С продажба на част от кредитите й на "Токуда", "Експресбанк" и ЦКБ

Банка "Виктория" отваря за клиенти на 12 декември

Дотогава трябва да се смени и управата й, както и да се преструктурира

Банка "Виктория" отваря за клиенти на 12 декември

Търговска банка "Виктория" ще бъде отворена на 12 декември 2014 г. и всички нейни клиенти ще имат достъп до влоговете си, независимо дали са в рамките на гарантираните от закона или над сумата от 196 хил. лв.

Ликвидността, необходима за посрещането на всички плащания по депозитите, ще бъде осигурена чрез продажба на част от кредитния портфейл на "Токуда банк", "Сосиете Женерал Експресбанк" и Централна кооперативна банка. Това реши Българската народна банка, която в сряда даде предписания на квесторите на затворената в средата на юни банка "Виктория" какво да предприемат.

В същото време банката, затворена заедно със собственика си "Корпоративна търговска банка" (КТБ), остава под надзора на Централната банка до 22 декември и дотогава ще може да извършва плащания само към вложители. Изпълнението на задълженията към други кредитори (банката-майка КТБ) ще са възможни след 22 декември.

БНБ възстановява правото на глас на едноличния собственик на "Виктория" – КТБ, в общото събрание на дружеството, каквото трябва да бъде свикано до 12 декември и на него са се освободят окончателно досегашните членове на управата и надзора на ТБ "Виктория", структурата на банката да стане едностепенна – тоест да се премахне надзорният съвет и да се избере нов управителен съвет, както и да се приеме нов устав, който да позволи по-гъвкава работа на финансовата институция. До вписване на новия борд на "Виктория" в Търговския регистър квесторите Христина Стамова и Божидар Аршинков ще продължат да упражняват правомощията си.

От БНБ посочват, че към настоящия момент банка "Виктория" все така изпитва остър недостиг на ликвидност за възстановяване на банковата си дейност и за изпълнение на задълженията си към депозантите и други кредитори, които са за 285.786 млн. лв.

Подадените в банковия регулатор финансови и надзорни отчети на ТБ "Виктория“ към 30 септември 2014 г. сочат, че финансовите показатели на банката са в рамките на регулаторните изисквания, но тя не разполага с достатъчно ликвидни средства за изпълнение на задълженията си в деня на тяхната изискуемост.

БНБ не може да предостави държавна помощ на банката, а собственикът ѝ КТБ също не може да участва в спасяването, тъй като ѝ бе отнет лиценза за работа и в понеделник ще се състои първото заседание по делото за обявяването ѝ в несъстоятелност.

Все пак "Виктория" може да отвори врати на 12 декември като необходимите ѝ средства ще бъдат осигурени с продажба на част от кредитния ѝ портфейл. От Централния трезор припомнят, че той бе разделен на пет групи по видове продукти. До крайния срок за подаване на оферти за от кандидат купувачи – 14 ноември, предложения са подадени от седем банки. Те са били оценени от "Ърнст и Янг България“ и като най-добри са посочени офертите на "Токуда банк" за кредитите от групите "малък бизнес“ и "потребителски кредити с ипотека“, на "Сосиете Женерал Експресбанк" - за "ипотечни кредити“, и на Централна кооперативна банка (ЦКБ) за "потребителски кредити и кредитни карти“.

Тези оферти покриват почти 100 % от балансовата стойност на съответните кредитни портфейли. За портфейла от "големи и средни корпоративни клиенти” е постъпила само една оферта, при това не за всички кредити, обясняват от БНБ. Затова и този портфейл няма да бъед продаван въобще, а ще остане в банката

Централната банка е решила останалите портфейли да се продадат на определените три банки, което може да стане в рамките на три седмици и да се осигурят 180 млн. лв. Тези пари ще са достатъчни за пълно изплащане на задълженията по влогове във "Виктория" (гарантирани и негарантирани), които са общо в размер на 160 млн. лв. и затова банката отваря врати за клиентите си на 12 декември.

От БНБ все пак посочват, че ако след 22 декември ТБ "Виктория" не изпълнява своите изискуеми задължения или нейните финансови и регулаторни отчети покажат отклонение от нормативните изисквания, към нея ще бъдат приложени съответните предвидени в Закона за кредитните институции мерки.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес