Банката за развитие поема вземанията на компании по договори с държавата

Правителството прие в сряда механизъм, по който ще бъдат уредени просрочените задължения на министерства и ведомства към фирми по сключени договори за обществени поръчки, които са възникнали преди 31 декември 2009 г. и не са били погасени до 31 март тази година.

Механизмът предвижда Българската банка за развитие (ББР), която е 100% държавна собственост, да придобие вземанията на фирмите по ред и условия, регламентирани в споразумение между правителството и банката.

За стартиране на механизма ББР ще използва 100 млн. лв. собствен ресурс, а след това при нужда ще бъдат депозирани и до 400 млн. лв. при спазване на разпоредбите на закона за бюджета.

Според приетия механизъм в Министерството на финансите ще бъде създаден и регистър за вземанията, които подлежат на плащане, сключените договори за прехвърляне на вземанията и извършените плащания.

Погасяването на държавните дългове към фирми за извършени дейности по сключени договори за обществени поръчки по схема чрез ББР бе една от антикризисните мерки, приети от правителството след продължителни обсъждания в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Споделяне

Още от Бизнес