Банки ще кредитират фермери срещу евросубсидии

Банки ще кредитират фермери срещу евросубсидии

Българските фермери ще могат да ползват банков кредит като учредят залог върху очакваните евросубсидии за обработката на ниви, съобщиха от Министерството на земеделието и горите в петък. Договорката е направена между Фонд "Земеделие" и "ИНГ Банк”, "СЖ Експресбанк”  ДСК, "Токуда",  "Пиреос", "Юнионбанк", СИБанк, ЦКБ, ПИБ, "Инвестбанк”,  ОББ, "Тексим банк”. В същото време стана ясно, че в понеделник започва едноседмична мисия на Европейската комисия, която да провери Държавен фонд "Земеделие" във връзка с предстоящата му акредитация  като Разплащателна агенция за директните плащания за обработваеми  декори ниви.

Земеделските производители, които са подали заявление за подпомагане до Разплащателната агенция, ще могат да сключват договор за кредит с търговските банки, като за обезпечение на заема ще бъде учреден особен залог на бъдещото им вземане от европейските фондове.

След учредяване на залога, банката ще информира Фонд "Земеделие" за учредения особен залог с депозиране на уведомителното писмо в Централното управление на Разплащателна агенция. То ще служи като доказателство за сключения договор за залог между банката и земеделския стопанин.

Освен в Централния регистър на особените залози, сделката ще се вписва и в спецрегистър на вземанията по схемите за единно плащане на площ и национални доплащания към системата ИСАК, които да бъдат заложени в полза на трети лица.

Фонд "Земеделие” ще информира при запитване от кредитора, ако има оттегляне на заявлението за подпомагане, прехвърляне на стопанство или част от него на трето лице или за други обстоятелства, настъпили към заложеното вземане.

Очакваният срок за определяне на сумите за субсидии по всички схеми е до края на месец ноември 2007 година. Планирано е директните плащания да стартират в средата на декември. Земеделските стопани ще получават безвъзмездното подпомагане от директните плащания заедно с националните доплащания, допълниха от агроведомството.

Очаква се акредитацията на Фонд "Земеделие" като Разплащателната агенция от страна на Брюксел да стане през август, ако одитната мисия на ЕК, започваща в понеделник, потвърди готовността на ведомството да оперира с големите парични потоци от ЕС.

В едноседмичната проверка ще се проследи и нивото на готовност на IT-системата и системата за сигурност на Разплащателната агенция.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?