Банките изкупиха над двете трети от емитираните книжа за 200 млн. лв.

Банките изкупиха над двете трети от емитираните книжа за 200 млн. лв.

Министерство на финансите (МФ) е пласирало успешно 6-месечни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 200 млн. лв. в понеделник. Това съобщи ведомството на министър Владислав Горанов.

Постигнатата доходност до падежа на емисията на 21 юли 2015 г. е 0.16%, а годишната – 0.32 на сто. Общият размер на подадените поръчки е достигнал 598.12 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2.99.

По този начин спредът спрямо германските ДЦК в този матуритетен сегмент достигна 51 базисни пункта.

От страна на участниците е отчетен висок интерес както към количеството, предложено за продажба със състезателни поръчки, така и към несъстезателната част, определена за разпределение между инвеститорите.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките – 70%, следвани от пенсионните фондове (10.63%), застрахователни дружества и други инвеститори (9.66%) и гаранционни фондове с (0.05%).

През тази година правителството ще пласира книжа на вътрешния пазар за 950 млн. лв. През януари ще бъдат набрани 300 млн. лв., като до момента вече са пласирани 250 млн. лв. Следващият аукцион е планиран за 26 януари, когато ще бъдат пуснати 3-годишни ДЦК за 50 млн. лв.

През февруари ще бъдат емитирани нови 450 млн. лв. ДЦК на вътрешния пазар. Аукционите са насрочени за 2 февруари, когато ще бъдат пуснати 5-годишни ДЦК за 50 млн. лв. и на 9 февруари – 3-месечни съкровищни облигации за 400 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес