Банките събраха 175 млн. лв. по-малко от лихви и 57 млн. лв. повече от такси

Трезорите у нас са на добра печалба въпреки исторически ниските лихви по света

Банките събраха 175 млн. лв. по-малко от лихви и 57 млн. лв. повече от такси

Банките у нас продължават да поддържат отлична печалба въпреки спадащите приходи от лихви.

Това става ясно от анализ на Асоциацията на банките в България на базата на данните на Българската народна банка (БНБ) към 31 август тази година.

От данните е видно, че добрата печалба се дължи предимно на крайно редуцираната доходност по влоговете на домакинствата и фирмите, на намалението на лошите заеми и на ръста на постъпленията от такси.

Заради исторически ниските нива на лихвите трезорите продължават да отичат спад в приходите от лихви. Те се свиват с близо 8%, което е намаление със 175 млн. лв. в сравнение с година по-рано. Така общо приходите от лихви на банките към края на август възлизат на 2.05 млрд. лв.

Случващото се е в синхрон със ситуацията на международните пазари, които от години се радват на излишество от ликвидност на ниски лихви, достигащи в някои случаи и до отрицателни стойности. Въпреки очакванията тенденцията да се обърне и да започне плавно покачване на процентите, засега не е ясно дали това ще стане преди 2019 г.

Въпреки че приходите на банките от лихви падат с 8%, разходите им за лихви, които се начисляват основно по депозитите на домакинствата и фирмите, намаляват доста по-драстично – с 25.1% на годишна база или с 86 млн. лв. Спадът изглежда още по-сериозен, като се вземе предвид и нарастващия обем на спестяванията. За това разминаване, водещо до почти нулева доходност по влоговете, няма обяснение в анализа на АББ. Така, за осемте месеца на 2017 г. трезорите са изплатили на граждани, фирми и др. лихви на стойност едва 256 млн. лв.

Друго перо, чрез което банките компенсират спадналите си постъпления от лихви, е качването на приходите от такси. Според анализа на БНБ 71% от доходите на банките у нас идват от лихви и 26% от такси и комисиони. От АББ твърдят, че и в ЕС като цяло около ¼ от банковия доход идва от такси.

От януари до август 2017 г. постъпленията на трезорите у нас от такси и комисиони са се увеличили с 8.2% на годишна база или с 57 млн. лв. Така общо приходите по това перо за осемте месеца достигат 755 млн. лв. За увеличението роля играе и ръстът на кредитирането за частния сектор, който е в рамките на 3.5% - 4% на годишна база.

"Спадът на приходите от лихви със 175 млн. лв. за година видно не се компенсира от увеличението на приходите от такси, което е само 57 млн. за година, въпреки нарастващия бизнес от основна дейност", се посочва в анализа на АББ.

За осемте месеца печалбата на банките у нас достига 913 млн. лв., което е малко по-ниско в сравнение с нивото ѝ през август 2016 г. - 1.04 млрд. лв. Миналата година обаче положителният резултат бе завишен заради еднократни фактори като извънредния приход за банките от сделката между Visa Europe и Visa Inc. Ако се изключи той, печалбата на банките всъщност бележи ръст от 7% въпреки исторически ниските нива на лихвите по света.

Според АББ обяснението за добрия финансов резултат е и в намалените с 1% административни разходи, включително тези за заплати, но преди всичко на по-малките разходи за обезценка заради по-доброто качество на кредитния портфейл и спада на лошите кредити.

За осемте месеца разходите за обезценка са паднали с 18.7% до 360 млн. лв.

"Към 30 юни 2017 г. обемът на необслужвани кредити се свива до 6.79 млрд. лв. Делът на необслужваните кредити средно за банковата система се понижава до 12.22% от 14.54%, колкото бе в края на юни 2016 г., според изчисления на базата на данни от управление "Банков надзор" на БНБ. Степента на покритие с обезценка на брутните необслужвани кредити и аванси е над 53%, спрямо около 45% за европейските банки, по данни на Европейската централна банка", пише в анализа на АББ.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?