Банките също се включват в усвояването на европарите

Банките също се включват в усвояването на европарите

Търговските банки също ще се включат в усвояването на средствата от еврофондовете, участвайки в оценяването на проектите, които ще кандидатстват за финансиране по оперативната програма "Конкурентноспособност". За това са се договорили в сряда зам.-министърът на икономиката и енергетиката Нина Радева, Атанас Кирчев, директор на Управляващия орган на Оперативната програма в Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), и представители на всички търговски банки, съобщиха от ведомството ден по-късно.

Финансово-кредитните институции имат едномесечен срок да заявят принципното си съгласие да участват в в процеса на оценяване на проекти по оперативната програма за развитие на конкурентоспособността на българската икономика в периода 2007-2013 г.

Търговската банка ще поема задължението да извършва финансово-икономическата оценка на проектните предложения на своите бизнес клиенти, желаещи да получат финансиране по програмата. Всъщност банката ще оценява по свои правила финансовото състояние на предприятието, както и изпълнимостта на съответния проект и доколко са реалистични предвидените разходи.

В резултат на анализа, банката ще поема ангажимент за отпускане на кредит или друг специализиран банков продукт при условие, че проектът премине всички последващи етапи на оценка и получи одобрение от Управляващия орган за финансиране от Структурните фондове, посочиха от МИЕ. Това значително понижава банковия риск и би позволило предлагането на преференциални условия на кандидатстващите предприятия, допълниха от министерството.

На срещата е било договорено още да се създаде работна група, която да доразработи схемата на участие на банките и да се уточнят процедурите, сроковете, изискванията към кандидатстващите предприятия, както и обезпечението на кредитите и разработването на стандартизиран бизнес план.

Очаква се това да стане в началото на юли, след което ще се подпише еднотипно Рамково споразумение между МИЕ и всяка банка, желаеща да участва в изпълнението на оперативната програма.

В четвъртък бе подписан и меморандум за разбирателство между министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и заместник-ръководителя на JEREMIE в Европейския инвестицонен фонд (ЕИФ) Хюберт Котони.

С подписването на тези документи Управляващият орган на оперативната програма "Конкурентоспособност" ще възложи на ЕИФ да управлява и изпълнява третия приоритет на програмата – „Финансови ресурси за развитие на предприятията”.

Заделеният индикативен бюджет по този приоритет е 200 млн. евро и основната разлика с останалите три приоритета е, че тези средства няма да бъдат изразходвани еднократно, а ще могат да бъдат използвани от повече предприятия под формата на револвиращ ресурс. По трети приоритет ще бъдат подпомагани финансови инструменти допълващи банковото финансиране – гаранционни фондове, фондове за рисков капитал, фондове за микрокредитиране, както и бизнес ангели.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?