След дълга проверка на Комисията за защита потребителите

Банките се съгласиха на по-ясни и честни общи условия по договорите за кредити

Съвет към гражданите: Четете договорите внимателно, особено местата с дребни букви

Банките се съгласиха на по-ясни и честни общи условия по договорите за кредити

Търговските банки са се съгласили да променят някои части от общите условия в договорите си за кредити с клиентите си в посока да станат по-ясни и справедливи. Това става след натиск от страна на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Промените ще важат както за вече сключените договори, така и за бъдещите.

Комисията извърши продължителен анализ на общите условия по кредитите на действащите на българския пазар 25 търговски банки. Проверката се наложи след многобройни оплаквания и сигнали на граждани, че клаузи в общите условия дискриминират клиентите и облагодетелстват банките.

В сряда председателят на КЗП Веселин Златев съобщи, че няколкомесечната проверка на експертите на комисията е установила в общите условия на всички банки възможността кредитните институции да променят лихвения процент за потребителските и ипотечните кредити, без да посочват изчерпателно обективните критерии.

Другите неравноправни клаузи, които са открили експертите на КЗП, са определяне на лихви за просрочени вноски, несъобразени със съществуващата нормативна уредба.

В общите си условия банките въвеждат и възможност за едностранна предсрочна изискуемост на кредитите при неизчерпателно изброени обстоятелства, разкрива още проверката.

Веселин Златев посочи, че проверяващите са се натъкнали и на практиката да се въвеждат допълнителни утежнения за потребителите при вече договорени обезпечения на потребителски и ипотечни кредити. При спадането на цените на недвижимите имоти се оказа, че клиенти, теглили ипотечен кредит и изпаднали в невъзможност да го изплащат, не само загубват жилището си, но и трябва да доплатят на банката още пари, защото имотът се е обезценил.

Според председателя на КЗП 21 от банките са спазили препоръките на експертите, една е променила общите си условия, но комисията е изпратила нова препоръка за промяна, а три от банките са поискали удължаване на срока за промяна на общите условия до 10 октомври.

Ако срокът не бъде спазен, КЗП ще въведе колективен съдебен иск срещу тези банки, съобщи Златев. Той припомни, че дори и една банка да запази неравноправни клаузи в договорите си, другите банки, за да са конкурентни с нея, също ще прилагат подобни клаузи.

При проверката няма констатирани административни нарушения, но имаме правомощията да изискваме отстраняването на неравноправните клаузи и спазването на Закона за защита на потребителите, коментира още председателят на КЗП.

Председателят на КЗП препоръча на клиентите на банките внимателно да четат общите условия ("тези с дребните букви", както се изрази той) не само когато сключват договор за кредит, но и на вече сключените договори. Той посъветва гражданите да изискват формуляри на общите условия преди подписването на договора, за да се запознаят внимателно с клаузите.

КЗП е проверила и общите условия по договорите на 15 небанкови финансови институции, които заемат около 50% от пазара на такива финансови услуги. След като бъдат проверени и останалите в този сегмент, ще бъдат огласени резултатите. Проверените компании трябва да отстранят констатираните неравноправни клаузи в общите условия до 20 октомври.

Споделяне

Още от Бизнес