Банките у нас свили печалбата си до 913 млн. лв. за осемте месеца

Банките у нас свили печалбата си до 913 млн. лв. за осемте месеца

Българските банки са свили печалбата си за осемте месеца на 2017 г. до 913 млн. лв., което е с около 12 процента по-малко спрямо постигнатите 1.040 млрд. лв. за същия период от време през миналата година, сочат данните на БНБ към края август. От централната банка обаче уточняват, че печалбата за осемте месеца на 2016 г. е била повлияна от еднократния ефект от сделката за Visa Europe, при която европейските банки продадоха картовия оператор на американската Visa Inc. От продажбата българските банки получиха 186 млн. лв. и ако не пренебрегне техният ефект за миналогодишната печалба, финансовите институции сега се представят по-добре.

Общата сума на активите на банковата система нараства с 1.3% спрямо предходния месец и към 31 август 2017 г. възлиза на 94.7 млрд. лв. Спрямо юли нарастват паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане. В резултат от това в позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане е отчетено увеличение с 1.0 млрд. лв. (5.5%), а делът ѝ в активите достига 21.2% (при 20.4% в края на юли). При портфейлите с ценни книжа, възлизащи на 12.1 млрд. лв., е налице месечен растеж с 0.3%, а делът им в активите в края на месеца е 12.8%, пише в отчета на БНБ

Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) нараства през август с 0.1% до 55.9 млрд. лв.

Увеличение се наблюдава при кредитите за домакинства (със 150 млн. лв.), а намаление – при кредитите за нефинансови предприятия (със 74 млн. лв.), за други финансови предприятия (с 35 млн. лв.) и за сектор държавно управление (с 1 млн. лв.).

При депозитите в банковата система е отчетен растеж с 1.4% на месечна база до 80.9 млрд. лв. в края на август. Увеличават се депозитите на нефинансови предприятия (с 1.017 млрд. лв., 4.6%), на други финансови предприятия (със 159 млн. лв., 4.6%), на домакинства (с 36 млн. лв., 0.1%) и на кредитни институции (с 16 млн. лв., 0.4%). Намаление е налице при депозитите на сектор държавно управление (със 72 млн. лв., 3.7%).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на август възлиза на 12.3 млрд. лв., като за месеца се увеличава със 155 млн. лв. (1.3%) поради нарастването на печалбата и на натрупания друг всеобхватен доход.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?