Банковите активи нараснаха с 2,18% за месец

В края на февруари активите на банковата система нарастват до 25, 135 млрд. лв., като ръстът спрямо януари е 2,18% или 537 млн. лв. Ръстът на активите се дължи главно на ръста на кредитите на нефинансови институции и други клиенти, отпуснати в евро. Това сочат месечните данни на БНБ, публикувани в петък.

През периода нараства делът на активите в оборотен и инвестиционен портфейл, съответно с 256,6 млн. лв. и със 102,67 млн. лв. Банките от първа група заемат 73% от активите в банковата система, от втора група - 20,5%, а тези от трета група - 6,56%.

Нарастват депозитите на финансови институции, които към 28 февруари са 3,3 млрд. лв. Ръстът спрямо януари е 14,2% или с 414 млн. лв. повече, докато при депозитите от нефинансови институции и други клиенти се отчита спад от 83 млн. лв.

Общо депозитите на банковата система са 19,4 млрд. лв., а ръстът спрямо януари е с 331 млн. лв.

Най-голямо нарастване се наблюдава при депозитите в евро - с 6,6% повече.

В банките от първа група са съсредоточени 73,63% от депозитите в банковата система, във втора група - 18,45%, а в трета група - 7,9%.

Увеличението на депозитната база е предпоставка за нарастването на кредитния портфейл, пише в съобщението. Брутните кредити нарастват спрямо януари с 305,3 млн. лв. до 14,5 млрд. лв., а след отчитане на ефекта на обезценка под формата на заделени провизии ръстът съответно е 286 млн. лв.

Най-голям - с 262,8 млн. лв., е ръстът при банките от първа група, които имат доминираща позиция по отношение на кредитирането. Банките от втора група отчитат ръст от 34,3 млн. лв., а при клоновете на чуждестранните банки има спад от 11,18 млн. лв.

Пазарният дял от кредити на нефинансови институции и други клиенти на банките от първа група е 74 %, на банките от втора група - 20%, а на тези от трета група - 6%.

Поради нарастване на паричните средства и активите в оборотен и инвестиционен портфейл, което частично се компенсира от намаляване на вземанията от финансови институции, делът на кредитите в общата сума на активите намалява незначително до 55.7%.

Най-голям относителен дял в обема на кредитите заемат търговските кредити - 68,42% или 9,9 млрд. лв., но ръстът при тях е по-нисък спрямо другите кредити - 1,95%.

В процентно изражение най-висок е ръстът на жилищните и ипотечните кредити на физически лица - 5,7%, следван от ръста на потребителските кредити - 3,98%.

В края на февруари 2005 г. печалбата на банковата система е 85,7 млн. лв.

Структурата на приходите и разходите не се променя. Финансовият резултат се генерира от основната дейност на банките. Ръстът на печалбата спрямо януари 2005 г. е 38,35% или 23,7 млн. лв. повече.

Банките от първа група осигуряват 83,57% от печалбата на банковата система към края на февруари, банките от втора група - 10,53%, а тези от трета група - 5,9%.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?