Банковите активи нарастват с 1,4 млрд. лв. през септември

През септември активите на банковата система нарастват с близо 1,43 млрд. лв. до малко над 38,7 млрд. лв. Това прави ръст от 30.4%, се казва в отчет на БНБ за състоянието на банковата система през септември, огласени в петък.

През месеца паричните средства се увеличават с 394 млн. лв., като нетните кредити на нефинансови институции нарастват с малко над 393 млн. лв., а оборотният портфейл - с 38 млн. лв.

Нарастването на депозитната база запазва ролята си на източник за финансиране на растежа на активите на банковата система. С основен принос както за месечното увеличение на общите депозити, така и за годишния им растеж от 7,6 млрд. лв. са новопривлечените средства от нефинансови институции.

Спрямо август депозитите на предприятия и граждани нарастват с 901 млн. лв. главно заради безсрочните влогове. За същия период приетият ресурс от финансови институции е с 313 млн. лв. повече, в това число 301 млн. лв. срочни депозити на банки.

В края на септември общата депозитна база на банковата система е 30.3 млрд. лв., от които близо половината (47.4%) са вложения в национална валута, а 39.5% - в евро.

През септември получените от банките краткосрочни и дългосрочни заемни средства намаляват, съответно с 21 млн. лв. и с 13 млн. лв.

Нетните кредити, предоставени на нефинансови институции, продължават да заемат най-голям дял в структурата на баланса (52%), като относителното им тегло спрямо август намалява с един процентен пункт. През септември увеличението на кредитния портфейл на системата се дължи главно на растежа на потребителските кредити – с близо 158 млн. лв., жилищните ипотечни кредити - със 127 млн. лв., и на търговските заеми - със 104 млн. лв.

Нарастването на кредитния портфейл е формирано изцяло от заеми в левове - 326 млн. лв., и в евро – 88,9 млн. лв., а при тези в други валути е отчетено намаление от 22 млн. лв.

В едногодишен хоризонт нетните кредити се увеличават с 3,7 млрд. лв. или с 22.8%, като в частта на търговските заеми нарастването е с 1,8 млрд. лв. (16.9%), а при жилищните кредити - с 1,2 млрд. лв. (69%).

Изпреварващият темп на растеж на ипотечните кредити води до свиване на дела на търговския портфейл с три процентни пункта през последната година и към 30 септември 2006 г. той представлява 61% от общите кредити на системата.

Жилищният сегмент заема 14%, а потребителският - 21.5%.

За една година капиталът на банковата система се увеличава с 23%, или със 752 млн. лв. Към края на септември печалбата на банковия сектор възлиза на 529 млн. лв. Спрямо същия период на миналата година това е увеличение от  68 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?